Huwelijksvermogensrecht – Scheiding van goederen – Verantwoordelijkheid van de echtgenoot-lasthebber

Art. 1467 BW, dat van toepassing is tussen echtgenoten die gehuwd zijn onder het stelsel van scheiding van goederen, wijkt af van het gemene recht inzake de verantwoordelijkheid van de lasthebber, aangezien de verplichting tot rekenschap van de echtgenoot-lasthebber wegvalt ten voordele van een vermoeden van het behoorlijk uitoefenen van het beheer. In het arrest nr. 58/2018 van 17 mei 2018 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat die bepaling de art. 10 en 11 Gw. schendt. Het uitsluiten van elke mogelijkheid om rekenschap te eisen, staat niet in verhouding tot het nagestreefde doel en strookt niet met de fundamentele regels van gelijkheid en autonomie die tussen van goederen gescheiden echtgenoten moeten gelden.

p 1720 | 58/2018 | | Grondwettelijk Hof