Adverteren

Publiciteitstarieven en voorwaarden Rechtskundig Weekblad

Het Rechtskundig Weekblad volgt wekelijks de juridische actualiteit. Het tijdschrift geeft de jurist een zorgvuldig geselecteerd overzicht van de belangrijkste rechtspraak uit de verschillende domeinen van het recht zowel van de hogere als de lagere rechtscolleges, vaak voorzien van annotaties. Daarnaast geeft het Rechtskundig Weekblad de jurist commentaar en achtergrondinformatie bij belangrijke nieuwe wetgeving.

Doelgroepen

 • Advocaten
 • Magistraten
 • Notarissen
 • Gerechtsdeurwaarders
 • Bedrijfsjuristen
 • Overheidsjuristen binnen ministeries, provincies en gemeenten
 • Studenten
 • ...
Wekelijks meer dan 13.000 lezers

Het Rechtskundig Weekblad is het meest gelezen juridische tijdschrift in Vlaanderen

Kalender

Het Rechtskundig Weekblad verschijnt wekelijks op zaterdag, behalve in de maanden juli en augustus.

Reservatie van advertentieruimte:
ten laatste drie weken voor verschijnlngsdatum.

Drukklaar materiaal:
ten laatste twee weken voor verschijningsdatum te bezorgen.

Nog op te maken teksten (+ 50 euro)
ten laatste 3 weken voor verschijning, bij voorkeur via e-mail.

Tarieven advertenties

In euro, excl. BTW (21%). Geldig vanaf september 2021.
Enkel Nederlandstalige zwart-wit advertenties kunnen worden opgenomen

Technische fiche voor het aanleveren van drukmateriaal

Teksten aanleveren als Word-bestand.
Opgemaakte advertenties aanleveren als:

 • Hoge resolutie pdf-file (fonts embedded)
 • Quark-, Indesign-, Pagemaker-file (beelden + lettertypes toevoegen)
 • Illustrator (lettertypes toevoegen)
Grootte Aantal plaatsingen Tarief per plaatsing €
Achteromslag buiten 1/1 blz
(H: 25,7 cm - B: 17 cm)
1
2
3
1.750
1.625
1.500
Achteromslag binnen 1/1 blz
(H: 25,7 cm - B: 17 cm)
1
2
3
1.350
1.300
1.250
Achter- of vooromslag binnen 1/2 blz
(H: 11,8 cm - B: 17,4 cm)
1
2
3
900
850
800
Vooromslag binnen 1/4 blz
(H: 11,8 cm - B: 8,2 cm)
1
2
3
600
550
500


Tarieven inlassingen

In euro, excl. BTW (21%). Geldig vanaf september 2021.
Maximum 150 g/m2.
Indien geplooid: in rolvouw
De bijsluiters zijn enkel toegelaten in het Nederlands en er moet op voorhand een proefexemplaar ter inzage worden voorgelegd. De folder wordt in dozen geleverd op onderstaand adres.

Type Aantal inlassingen Tarief €
Inlassen folder
max 2 pagina’s A4
1 2.150
Inlassen folder door universiteiten
zonder commerciële doeleinden

max 2 pagina’s A4
1 950


Reservaties en inlichtingen

(Steeds schriftelijk te bevestigen)

Groenstraat 31
B-2640 Mortsel
Tel +32 (3) 680 15 50
Fax +32 (3) 658 71 21
e-mail: