Adverteren

Publiciteitstarieven en voorwaarden Rechtskundig Weekblad

Het Rechtskundig Weekblad volgt wekelijks de juridische actualiteit. Het tijdschrift geeft de jurist een zorgvuldig geselecteerd overzicht van de belangrijkste rechtspraak uit de verschillende domeinen van het recht zowel van de hogere als de lagere rechtscolleges, vaak voorzien van annotaties. Daarnaast geeft het Rechtskundig Weekblad de jurist commentaar en achtergrondinformatie bij belangrijke nieuwe wetgeving.

Doelgroepen

 • Advocaten
 • Magistraten
 • Notarissen
 • Gerechtsdeurwaarders
 • Bedrijfsjuristen
 • Overheidsjuristen binnen ministeries, provincies en gemeenten
 • Studenten
 • ...
Wekelijks meer dan 13.000 lezers

Het Rechtskundig Weekblad is het meest gelezen juridische tijdschrift in Vlaanderen

Kalender

Het Rechtskundig Weekblad verschijnt wekelijks op zaterdag, behalve in de maanden juli en augustus.

Reservatie van advertentieruimte:
ten laatste drie weken voor verschijnlngsdatum.

Drukklaar materiaal:
ten laatste twee weken voor verschijningsdatum te bezorgen.

Nog op te maken teksten (+ 50 euro)
ten laatste 3 weken voor verschijning, bij voorkeur via e-mail.

Tarieven advertenties

In euro, excl. BTW (21%). Geldig vanaf september 2022.
Enkel Nederlandstalige zwart-wit advertenties kunnen worden opgenomen

Technische fiche voor het aanleveren van drukmateriaal

Teksten aanleveren als Word-bestand.
Opgemaakte advertenties aanleveren als:

 • Hoge resolutie pdf-file (fonts embedded)
 • Quark-, Indesign-, Pagemaker-file (beelden + lettertypes toevoegen)
 • Illustrator (lettertypes toevoegen)
Grootte Aantal plaatsingen Tarief per plaatsing €
Achteromslag buiten 1/1 blz
(H: 25,7 cm - B: 17 cm)
1
2
3
1.850
1.700
1.550
Achteromslag binnen 1/1 blz
(H: 25,7 cm - B: 17 cm)
1
2
3
1.500
1.400
1.300
Achter- of vooromslag binnen 1/2 blz
(H: 11,8 cm - B: 17,4 cm)
1
2
3
950
900
850
Vooromslag binnen 1/4 blz
(H: 10,7 cm - B: 7,45 cm)
1
2
3
650
600
550


Tarieven inlassingen

In euro, excl. BTW (21%). Geldig vanaf september 2022.
Maximum 150 g/m2.
Indien geplooid: in rolvouw
De bijsluiters zijn enkel toegelaten in het Nederlands en er moet op voorhand een proefexemplaar ter inzage worden voorgelegd. De folder wordt in dozen geleverd op onderstaand adres.

Type Aantal inlassingen Tarief €
Inlassen folder
max 2 pagina’s A4
1 2.250
Inlassen folder door universiteiten
zonder commerciële doeleinden

max 2 pagina’s A4
1 990


Reservaties en inlichtingen

(Steeds schriftelijk te bevestigen)

Larcier-Intersentia
The Sage
Roderveldlaan 1 bus 4
2600 Berchem
Tel 0800/39.067
Fax 0800/39.068
e-mail: