Adverteren

Publiciteitstarieven en voorwaarden Rechtskundig Weekblad

Het Rechtskundig Weekblad volgt wekelijks de juridische actualiteit. Het tijdschrift geeft de jurist een zorgvuldig geselecteerd overzicht van de belangrijkste rechtspraak uit de verschillende domeinen van het recht zowel van de hogere als de lagere rechtscolleges, vaak voorzien van annotaties. Daarnaast geeft het Rechtskundig Weekblad de jurist commentaar en achtergrondinformatie bij belangrijke nieuwe wetgeving.

Doelgroepen

 • Advocaten
 • Magistraten
 • Notarissen
 • Gerechtsdeurwaarders
 • Bedrijfsjuristen
 • Overheidsjuristen binnen ministeries, provincies en gemeenten
 • Studenten
 • ...
Wekelijks meer dan 13.000 lezers

Het Rechtskundig Weekblad is het meest gelezen juridische tijdschrift in Vlaanderen

Kalender

Het Rechtskundig Weekblad verschijnt wekelijks op zaterdag, behalve in de maanden juli en augustus.

Reservatie van advertentieruimte:
ten laatste drie weken voor verschijnlngsdatum.

Drukklaar materiaal:
ten laatste twee weken voor verschijningsdatum te bezorgen.

Nog op te maken teksten (+ 50 euro)
ten laatste 3 weken voor verschijning, bij voorkeur via e-mail.

Tarieven advertenties

In euro, excl. BTW (21%). Geldig vanaf september 2015.
Enkel Nederlandstalige zwart-wit advertenties kunnen worden opgenomen

Technische fiche voor het aanleveren van drukmateriaal

Teksten aanleveren als Word-bestand.
Opgemaakte advertenties aanleveren als:

 • Hoge resolutie pdf-file (fonts embedded)
 • Quark-, Indesign-, Pagemaker-file (beelden + lettertypes toevoegen)
 • Illustrator (lettertypes toevoegen)
Grootte Aantal plaatsingen Tarief per plaatsing €
Achteromslag buiten 1/1 blz
(H: 25,7 cm - B: 17 cm)
1
3
6
1.529
1.355
1.186
Achteromslag binnen 1/1 blz
(H: 25,7 cm - B: 17 cm)
1
3
6
1.224
1.129
1.017
Achter- of vooromslag binnen 1/2 blz
(H: 11,8 cm - B: 17,4 cm)
1
3
6
815
748
677
Vooromslag binnen 1/4 blz
(H: 11,8 cm - B: 8,2 cm)
1
3
6
511
475
439


Tarieven inlassingen

In euro, excl. BTW (21%). Geldig vanaf september 2015.
Maximum 150 g/m2.
Indien geplooid: in rolvouw

Type Aantal inlassingen Tarief €
Inlassen folder
max 2 pagina’s A4
1 1.968
Inlassen folder door universiteiten
zonder commerciële doeleinden

max 2 pagina’s A4
1 811


Reservaties en inlichtingen

(Steeds schriftelijk te bevestigen)

Groenstraat 31
B-2640 Mortsel
Tel +32 (3) 680 15 50
Fax +32 (3) 658 71 21
e-mail: