Privacy-clausule

Intersentia nv respecteert uw privacy. Wij zullen uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van onze dienstverlening en om de door u bestelde uitgaven te bezorgen. Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u Intersentia uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden.

Tegen de verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinden kunt u zich kosteloos verzetten via e-mail naar contact@larcier-intersentia.com of per brief aan Intersentia nv, Roderveldlaan 1 bus 4 te 2600 Berchem. U hebt het recht om uw gegevens in te kijken en, zo nodig, te verbeteren.

Wij verzekeren u dat Intersentia uw gegevens nooit aan derden meedeelt tenzij de wet ons hiertoe verplicht.