Vacatures

zap vacature Staatsrecht en bestuursrecht

Universiteit Gent – faculteit Rechtsgeleerdheid: ZAP-vacature staatsrecht en bestuursrecht
Aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent loopt er een vacature voor een ZAP-lid in BOF-statuut in de vakgebieden staatsrecht en bestuursrecht. Dit mandaat is te begeven bij de vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht met ingang van 1 oktober 2017.

Uiterste sollicitatiedatum: 8 juni 2017.

Universiteit Antwerpen zoekt : voltijds/deeltijds post doc navorser in het domein Europees mededingingsrecht


https://www.uantwerpen.be/nl/jobs/vacatures/ap/2017bapfrechef001/

De universiteit Antwerpen zoekt :

2017BAPFRECHEF001 - voltijds/deeltijds post doc navorser in het domein Europees mededingingsrecht
De Onderzoeksgroepen ‘Onderneming en recht’ en ‘Overheid en recht’  van de Faculteit Rechten zoeken een voltijds/deeltijds post doc navorser in het domein  Europees mededingingsrecht.

Jouw opdracht
Je voert een onderzoeksproject uit in nauwe samenwerking met het Havenbedrijf Antwerpen waarin je de bevoegdheidsverdeling tussen de Europese instellingen en de lidstaten nagaat op het gebied van Europees mededingingsrecht, met bijzondere aandacht voor actuele ontwikkelingen in het domein van staatssteun. Jouw onderzoek zal plaatsvinden onder supervisie van de professoren Johan Meeusen, Bruno Peeters en Gert Straetmans.
Jouw profiel
Je bezit een diploma van Doctor in de rechten of Master in de rechten .
Je hebt aantoonbare ervaring in het Europese mededingingsrecht.
Je hebt belangstelling voor het juridisch kader waarin Europese havens werken.
Je hebt belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek.
Je kan uitstekende studieresultaten voorleggen.
Je onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit.
Je kan zowel in groep werken, als eigen initiatief tonen.
Je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling.
Wij bieden
een contract voor een periode van 1 jaar in voltijds of deeltijds dienstverband; de voorkeur gaat uit naar een voltijdse aanstelling, maar in overleg kan ook een deeltijdse aanstelling worden overwogen;
datum van indiensttreding: zo snel mogelijk, bij voorkeur 1 maart 2017;
een voltijdse bruto maandwedde die varieert van € 3.896,31 - € 6.074,02;
een dynamische en stimulerende werkomgeving.
Hoe solliciteren?
Gelieve je sollicitatie vergezeld van motivatiebrief te sturen naar gert.straetmans@uantwerpen.be, en dat tot uiterlijk 3 februari 2017.
Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen.
De verdere selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld.
De interviews van de door een selectiecommissie gepreselecteerde kandidaten zullen plaatsvinden in de namiddag van donderdag  16 februari 2017
Voor informatie over het invullen van het sollicitatieformulier kan je contact opnemen via vacatures@uantwerpen.be
Met inhoudelijke vragen over de functie kan je terecht bij prof. dr. Gert Straetmans, gert.straetmans@uantwerpen.be.