Vacatures

Examen referendarissen Hof van Cassatie

Examen referendarissen Hof van Cassatie

 

Het Hof van Cassatie werft referendarissen aan. Zij zullen benoemd worden na een toegangsproef die gedetailleerd wordt beschreven in het Belgisch Staatsblad van 6 april 2021.

De inschrijvingen moeten ten laatste op 15 juni 2021 op het Hof toekomen.

De toegangsproef vraagt geen specifieke voorbereiding ; een specifieke ervaring in cassatiewerk is evenmin vereist.

Een informatiesessie vindt plaats op 28 mei 2021 in het Hof van Cassatie.

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het secretariaat van de Eerste voorzitter (tel. : 02/508.62.74, secr.cass@just.fgov.be).