Jaargang 85 nummer 42 van 18 juni 2022

Artikelen

20 jaar Internationaal Strafhof: verwezenlijkingen en uitdagingen

J. Wouters|p 1651

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 10 maart 2022

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Wegverkeer – Immobilisatie voertuig – Weigering vrijgave – Ontstentenis van beroep – 2. Wegverkeer – Immobilisatie voertuig – Weigering vrijgave – Ontstentenis van beroep

p 1662
Hof van Cassatie 21 april 2022

Successierecht – Schenking levensverzekering – Uitkering bij overlijden – Artikel 2.7.1.0.6 Vlaamse Codex Fiscaliteit – Beding ten behoeve van zichzelf

met noot| p 1662
Hof van Cassatie 21 april 2022

Successierecht – Schenking levensverzekering – Uitkering bij overlijden – Artikel 2.7.1.0.6 Vlaamse Codex Fiscaliteit – Evolutie in administratieve standpunten – Recht op rechtszekerheid

p 1662
Hof van Cassatie 06 januari 2022

Koop – Niet-conforme levering – Verborgen gebreken – Aanvaarding als scharnierpunt

met noot van - J. del Corral| p 1663
Hof van Cassatie 28 september 2021

Onderzoeksgerechten – Gerechtelijk onderzoek – Regeling der rechtspleging – Verzuim – Wettigheid verwijzingsbeschikking – Beoordeling vonnisrechter

met noot van - S. Melis| p 1666
Hof van Cassatie 22 januari 2021

Verzekeringsovereenkomst – Verkeersongeval – Verzekering aansprakelijkheid motorrijtuigen – Termijn tot vergoeding – Met reden omkleed antwoord – Sanctie – Artikel 13 WAM-wet

p 1670
Hof van Cassatie 11 december 2020

Recht van de Europese Unie – Betekening – Verordening 1393/2007 – Artikel 8

p 1670
Raad van State 18 januari 2022

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Openbaar ambt – Aanwerving algemeen directeur – Vergelijking van titels en verdiensten – Beoordelingscriteria – Motivering – Terugkomen op eigen bepaalde beoordelingscriteria

p 1670
Hof van Beroep Antwerpen 30 maart 2022

Koop – Verborgen gebreken – Korte termijn – Vrije beoordeling door de feitenrechter

p 1671
Hof van Beroep Antwerpen 09 maart 2021

1. Feitelijke samenwoning – Overeenkomst – Oorzaak – Verval door wegvallen van voorwerp of oorzaak – Aanwasbeding – Relatiebreuk – Gevolg – 2. Burgerlijke rechtspleging – Tegenvordering – Voor het eerst in hoger beroep – Voorwaarden – Procesloyauteit

p 1674
Hof van Beroep Antwerpen 19 oktober 2020

Advocaat – Ereloon – Begroting – Verjaring – Ontvankelijkheid – Bewijs – Bekentenis – Buitengerechtelijke bekentenis – Successierechten – Aangifte – Openbare orde – Deskundigenonderzoek

met noot| p 1676
Burgerlijke Rechtbank 09 december 2021

Sociaal strafrecht – Belemmering van het sociaal toezicht

met noot| p 1678
Burgerlijke Rechtbank 01 april 2021

1. Burgerlijke rechtspleging – Conclusie – Neerlegging van nieuwe stukken – Voorwaarde – 2. Deskundigenonderzoek – Burgerlijke zaken – Beoordelingsbevoegdheid van rechter – 3. Aanneming van werk – Verborgen gebreken – Geen vermoeden van kennis van licht verborgen gebrek – 4. Koop – Verborgen gebreken – Gespecialiseerde verkoper van beton – Vermoeden het verborgen gebrek te kennen

p 1678
Burgerlijke Rechtbank 15 februari 2021

Woninghuur – Verlenging wegens buitengewone omstandigheden – Begrip – Echtscheiding en beslissing van voormalige echtgenoot om voormalige echtelijke woning te koop te stellen – Mogelijkheid tot overname van voormalige echtelijke woning

p 1680
Vredegerecht Antwerpen 08 juli 2021

Handelshuur – Beëindiging – Geen daad van dagelijks bestuur

p 1682

Kanttekeningen

Ook de medecontractant behoort de ongeoorloofde oorzaak te kennen (Cass. 7 mei 2020, AR C.19.0423.N.)

T. Tanghe