Jaargang 81 nummer 8 van 21 oktober 2017

Artikelen

Kroniek Intellectuele Rechten (2015-2016)

F. Brison, M.-C. Janssens, P. Maeyaert, H. Vanhees|p 282

Rechtspraak

Hof van Cassatie 16 februari 2017

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Arbitrage – Uitspraak – Derdenverzet – Vordering tot vernietiging – Bedrog – 2. Arbitrage – Uitspraak – Derdenverzet – Vordering tot vernietiging – Bedrog

p 304
Hof van Cassatie 18 november 2016

Internationaal privaatrecht – Huwelijk – Scheiding van tafel en bed – Art. 8, c) Rome III-Verordening – Art. 21 Brussel IIbis-Verordening – Nederlands recht

p 304
Hof van Cassatie 07 november 2016

Internationaal privaatrecht – Rechtsmacht – Onrechtmatige daad – Schade die zich rechtstreeks voordoet op de plaats van de bankrekening van de verzoeker die de betaling heeft verricht

p 304
Hof van Cassatie 13 juni 2016

1. Onrechtmatige daad – Schade en schadeloosstelling – Schadebeperking – Draagwijdte – 2. Recht van verdediging – Mogelijkheid van tegenspraak – Rechter die zijn oordeel mede baseert op niet aan de tegenspraak van partijen onderworpen informatie

met noot| p 305
Hof van Cassatie 07 juni 2016

Valsheid in geschrifte – Gebruik van valse stukken – Voortdurend misdrijf – Bepaling van de einddatum van het gebruik – Verwezenlijking van het door de valsheid beoogde doel en behoud van de gunstige uitwerking ervan – Beoordeling – Valse stedenbouwkundige vergunningsaanvraag

met noot| p 305
Hof van Cassatie 12 mei 2016

Ruimtelijke ordening – Herstel van de plaats in de vorige staat – Betekening van de rechterlijke veroordeling met bevel tot uitvoering – Opgave van verkeerde perceelnummers – Gevolg

met noot| p 305
Hof van Cassatie 15 januari 2016

Internationaal privaatrecht – Europese executoriale titel – Betwiste schuldvordering – Verstek

met noot| p 305
Raad van State 28 februari 2017

Raad van State – Cassatieberoep – Vreemdelingen – Terugkeerbesluit – Geen strafrechtelijk of tuchtrechtelijk karakter – Hoorplicht – Niet van openbare orde

p 306
Hof van Beroep Antwerpen 01 maart 2017

Internationaal privaatrecht – Rechtsmacht – Noodforum – Toepassingsvoorwaarden – Strikte uitleg

p 306
Hof van Beroep Antwerpen 05 december 2016

1. Internationaal privaatrecht – Europees betalingsbevel – Verzet van schuldenaar tegen het betalingsbevel – Geen prorogatie van de internationale bevoegdheid van het aangezochte gerecht tot gevolg – 2. Vennootschap – Maatschap – Essentiële bestanddelen

p 308
Nederlandstalige Rechtbank Brussel 11 juli 2016

Onderwijs – a) Recht op onderwijs – Secundair onderwijs – Draagwijdte – Procedure van inschrijving – b) Secundair onderwijs – Recht op inschrijving – Voorwaarde – Klacht bij de Commissie Leerlingenrechten

met noot van - L. Veny| p 311
Hof van Justitie 08 juni 2017

Europese Unie – Vrij verkeer van diensten – Inkomstenbelasting – Belastingvrijstelling voor inkomsten uit deposito’s die aan bijzondere voorwaarden is onderworpen – Indirecte discriminatie – Strijdigheid

door - R. Smet| p 318
Hof van Justitie 21 december 2016

Europese Unie – Consumentenbescherming – Richtlijn 93/13/EEG – Consumentenovereenkomsten – Hypotheekleningen – Oneerlijke bedingen – Nietigverklaring – Beperking in de tijd door de nationale rechter van de gevolgen van de nietigverklaring van een oneerlijk beding

door - R. Steennot| p 319