Redactie

Historiek

Het Rechtskundig Weekblad werd in 1931 opgericht door mr. R. Victor, advocaat en later stafhouder bij de balie te Antwerpen. Het was de periode waarin de rechtsbedeling in Vlaanderen nog grotendeels in het Frans gebeurde. Samen met een beperkt aantal Vlaamse juristen ijverde hij voor het gebruik van het Nederlands in de rechtspraak.

Met de oprichting van het Rechtskundig Weekblad beoogde mr. Victor aan de Vlaamse juristen een juridisch tijdschrift ter beschikking te stellen waarin uitsluitend in het Nederlands gestelde rechterlijke uitspraken worden opgenomen en waarin die Vlaamse juristen wetenschappelijk verantwoorde bijdragen in hun eigen taal kunnen publiceren. In de voorbije jaren is de redactie die opdracht steeds getrouw gebleven.

Wat begon als een avontuur, is thans uitgegroeid tot het belangrijkste juridische tijdschrift in België. Van bij de aanvang tot op de dag van vandaag is het Rechtskundig Weekblad het meest gediversifieerde juridische tijdschrift in ons land, waarin rechtspraak en doctrine over nagenoeg alle rechtstakken verschijnen.

Doordat het wekelijks verschijnt, behalve in de maanden juli en augustus, is het Rechtskundig Weekblad zeer goed in staat om de juridische actualiteit op de voet te volgen. De redactie streeft ernaar om commentaar op nieuwe wetgeving, alsmede belangrijke rechterlijke uitspraken, vaak geannoteerd door vakspecialisten, zo snel mogelijk te publiceren. Voorts vindt de lezer in het Rechtskundig Weekblad veel nuttige informatie over studiedagen en congressen, alsook over pas verschenen juridische werken. Ten slotte en bovenal is het Rechtskundig Weekblad een juridisch tijdschrift dat op een hoog wetenschappelijk niveau staat. De leden van de redactie en de vaste medewerkers staan hiervoor garant. Iedere bijdrage wordt door de redactie immers op haar wetenschappelijke waarde beoordeeld.

Editoriaal van het eerste nummer
Editoriaal van het eerste nummer van het
Rechtskundig Weekblad dat verscheen op
zondag 11 oktober 1931.
Réné Victor
Réné Victor
(1931 - 1984)
Edgar Boonen
Edgar Boonen
(1984 - 1993)
Camiel Caenepeel
Camiel Caenepeel
(1993 - 1998)
A. Van Oevelen
A. Van Oevelen
(1998-2021)

Redactie

{{group.level}}
{{member.title}} {{member.full_name}}
{{member.job}}

Leden van de adviesraad

 • de heer Andre Alen, gewezen voorzitter van het Grondwettelijk Hof en em. hoogleraar KU Leuven
 • de heer Geert Debersaques, staatsraad in de Raad van State en docent VUB
 • de heer Benoit Dejemeppe, raadsheer in het Hof van Cassatie
 • de heer Eric Dirix, raadsheer in het Hof van Cassatie en buitengewoon hoogleraar KU Leuven
 • de heer Michael Faure, hoogleraar Universiteit Maastricht, wetenschappelijk directeur van METRO (Maastrichts Europees Instituut voor Transnationaal Rechtswetenschappelijk Onderzoek) en advocaat
 • de heer Herman Nys, em. hoogleraar KU Leuven en Universiteit Maastricht
 • de heer Henk J. Snijders, hoogleraar Universiteit Leiden en plaatsvervangend raadsheer in het Gerechtshof te Arnhem
 • mevrouw Beatrix Vanlerberghe, hoogleraar Universiteit Antwerpen
 • mevrouw Annelies Wylleman, gewoon hoogleraar Universiteit Gent en notaris

Leden van de redactieraad

 • de heer Benoit Allemeersch, hoogleraar KU Leuven en advocaat
 • mevrouw Tina Coen, gastprofessor VUB
 • mevrouw Frederieke Compernolle, raadsheer Hof van Beroep Gent
 • de heer Bart De Smet, advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie
 • de heer Daniel De Wolf, hoofddocent VUB en advocaat
 • mevrouw Julie del Corral, referendaris bij het Hof van Cassatie
 • de heer Frederic Eggermont, docent VUB, auditeur in de Raad van State
 • de heer Alain François, advocaat en docent VUB
 • mevrouw Catherine Idomon, advocaat
 • de heer Ruud Jansen, docent VUB en geassocieerd notaris te Lommel
 • de heer Koen Lemmens, hoogleraar KU Leuven
 • de heer Freek Louckx, docent Universiteit Antwerpen
 • de heer Johan Meeusen, gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen
 • de heer Dave Mertens, advocaat
 • de heer Koen Mestdagh, raadsheer in het Hof van Cassatie
 • de heer Pieterjan Naeyaert, raadsheer Hof van Beroep Gent
 • de heer Johan Peeters, hoofddocent Universiteit Hasselt
 • de heer Dirk Scheers, vrederechter te Kontich
 • mevrouw Annelien Stijleman, doctoraatsbursaal Universiteit Antwerpen
 • de heer Frederik Swennen, gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen en advocaat
 • de heer Jan Theunis, referendaris bij het Grondwettelijk Hof, hoofddocent Universiteit Hasselt
 • mevrouw Elly Van de Velde, hoofddocent Universiteit Hasselt
 • de heer Dirk Van Belle, advocaat
 • de heer Tony Van de Calseyde, advocaat
 • de heer Henri Vanderlinden, advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie
 • mevrouw Lientje Van den Steen, substituut-procureur des Konings bij het Parket Oost-Vlaanderen
 • de heer Wannes Vandenbussche, docent Universiteit Gent en advocaat
 • de heer Wouter Vandenhole, gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen
 • de heer Tom Vandromme, bestuursrechter bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en navorser Universiteit Antwerpen
 • de heer Hendrik Vanhees, hoofddocent Universiteit Gent en hoogleraar Universiteit Antwerpen
 • mevrouw Caroline Van Schoubroek, hoogleraar KU Leuven en advocaat
 • de heer Jachin Van Doninck, docent VUB en advocaat
 • mevrouw Britt Weyts, gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen en advocaat
 • de heer Jan Wouters, gewoon hoogleraar KU Leuven

 

Leden van de deelredacties

I. Burgerlijk recht

 • Ingrid Boone (contactpersoon)
 • Julie del Corral
 • Ruud Jansen
 • Vincent Sagaert
 • Frederik Swennen
 • Caroline Van Schoubroeck
 • Britt Weyts

II. Staats- en bestuursrecht

 • Stéphanie De Somer (contactpersoon)
 • Frederic Eggermont
 • Patricia Popelier
 • Annelien Stijleman
 • Jan Theunis
 • Tom Vandromme

III. Strafrecht en strafprocesrecht

 • Bart De Smet
 • Daniel De Wolf
 • Catherine Idomon
 • Lientje Van den Steen
 • Steven Van Overbeke (contactpersoon)

IV. Ondernemingsrecht

 • Joke Baeck
 • Tina Coen
 • Alain François (contactpersoon)
 • Ruud Jansen
 • Dave Mertens
 • Pieterjan Naeyaert
 • Hendrik Vanhees

V.  Fiscaal recht      

 • Frederieke Compernolle
 • Dirk Van Belle (contactpersoon)
 • Elly Van de Velde     

VI. Sociaal recht

 • Freek Louckx
 • Koen Mestdagh
 • Johan Peeters
 • Wilfried Rauws (contactpersoon)
 • Tony Van de Calseyde
 • Henri Vanderlinden

VI. Gerechtelijk recht

 • Sven Mosselmans (contactpersoon)
 • Dirk Scheers
 • Wannes Vandenbussche
 • Jachin Van Doninck

VII. Europees en internationaal recht     

 • Koen Lemmens
 • Johan Meeusen (contactpersoon)
 • Wouter Vandenhole
 • Jan Wouters

Vlaamse Juristenvereniging

Het Rechtskundig Weekblad biedt op geregelde tijdstippen aan de Vlaamse Juristenvereniging een forum om te publiceren over onderwerpen die deze vereniging aanbelangen.
De bijdragen die in deze rubriek worden opgenomen, vallen buiten de redactionele verantwoordelijkheid van het Rechtskundig Weekblad.

Secretariaat Vlaamse Juristenvereniging
Stoopstraat 1, bus 10
2000 Antwerpen
tel. 03 248 65 61
secretariaat@vjv.be