Redactie

Historiek

Het Rechtskundig Weekblad werd in 1931 opgericht door mr. R. Victor, advocaat en later stafhouder bij de balie te Antwerpen. Het was de periode waarin de rechtsbedeling in Vlaanderen nog grotendeels in het Frans gebeurde. Samen met een beperkt aantal Vlaamse juristen ijverde hij voor het gebruik van het Nederlands in de rechtspraak.

Met de oprichting van het Rechtskundig Weekblad beoogde mr. Victor aan de Vlaamse juristen een juridisch tijdschrift ter beschikking te stellen waarin uitsluitend in het Nederlands gestelde rechterlijke uitspraken worden opgenomen en waarin die Vlaamse juristen wetenschappelijk verantwoorde bijdragen in hun eigen taal kunnen publiceren. In de voorbije jaren is de redactie die opdracht steeds getrouw gebleven.

Wat begon als een avontuur, is thans uitgegroeid tot het belangrijkste juridische tijdschrift in België. Van bij de aanvang tot op de dag van vandaag is het Rechtskundig Weekblad het meest gediversifieerde juridische tijdschrift in ons land, waarin rechtspraak en doctrine over nagenoeg alle rechtstakken verschijnen.

Doordat het wekelijks verschijnt, behalve in de maanden juli en augustus, is het Rechtskundig Weekblad zeer goed in staat om de juridische actualiteit op de voet te volgen. De redactie streeft ernaar om commentaar op nieuwe wetgeving, alsmede belangrijke rechterlijke uitspraken, vaak geannoteerd door vakspecialisten, zo snel mogelijk te publiceren. Voorts vindt de lezer in het Rechtskundig Weekblad veel nuttige informatie over studiedagen en congressen, alsook over pas verschenen juridische werken. Ten slotte en bovenal is het Rechtskundig Weekblad een juridisch tijdschrift dat op een hoog wetenschappelijk niveau staat. De leden van de redactie en de vaste medewerkers staan hiervoor garant. Iedere bijdrage wordt door de redactie immers op haar wetenschappelijke waarde beoordeeld.

Editoriaal van het eerste nummer
Editoriaal van het eerste nummer van het
Rechtskundig Weekblad dat verscheen op
zondag 11 oktober 1931.
Réné Victor
Réné Victor
(1931 - 1984)
Edgar Boonen
Edgar Boonen
(1984 - 1993)
Camiel Caenepeel
Camiel Caenepeel
(1993 - 1998)
A. Van Oevelen
A. Van Oevelen
(1998-2021)

Redactie

{{group.level}}
{{member.title}} {{member.full_name}}
{{member.job}}

Leden van de adviesraad

 • de heer A. Alen, rechter in het Grondwettelijk Hof en buitengewoon hoogleraar KU Leuven
 • de heer Debersaques, staatsraad in de Raad van State en docent VUB
 • de heer B. Dejemeppe, raadsheer in het Hof van Cassatie
 • de heer E. Dirix, raadsheer in het Hof van Cassatie en buitengewoon hoogleraar KU Leuven
 • de heer M. Faure, hoogleraar U.Maastricht, wetenschappelijk directeur van METRO (Maastrichts Europees Instituut voor Transnationaal Rechtswetenschappelijk Onderzoek) en advocaat
 • de heer H. Nys, buitengewoon hoogleraar KU Leuven en U.Maastricht
 • de heer H.J. Snijders, hoogleraar Universiteit Leiden en plaatsvervangend raadsheer in het Gerechtshof te Arnhem
 • mevrouw B. Vanlerberghe, hoofddocent UAntwerpen
 • mevrouw A. Wylleman, gewoon hoogleraar Universiteit Gent en notaris

 

Leden van de redactieraad

 • de heer B. Allemeersch, hoofddocent KU Leuven en advocaat
 • de heer H. Buyssens, advocaat
 • mevrouw F. Compernolle, raadsheer Hof van Beroep Gent
 • de heer B. De Smet, advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie
 • de heer D. De Wolf, hoofddocent VUB en advocaat
 • mevrouw J. Del Corral, referendaris bij het Hof van Cassatie
 • de heer F. Eggermont, docent VUB, auditeur in de Raad van State
 • de heer L. Eliaerts, advocaat
 • de heer A. François, advocaat en docent VUB
 • mevrouw C. Idomon, advocaat
 • de heer R. Jansen, docent VUB en geassocieerd notaris te Lommel
 • de heer A. Lievens, raadsheer in het Hof van Cassatie
 • de heer K. Lemmens, hoogleraar KU Leuven
 • de heer J. Meeusen, gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen
 • de heer D. Mertens gastprofessor Universiteit Antwerpen, advocaat
 • de heer K. Mestdagh, raadsheer in het Hof van Cassatie
 • de heer J. Peeters, hoofddocent Universiteit Hasselt
 • de heer D. Scheers, vrederechter te Kontich
 • de heer F. Swennen, hoogleraar Universiteit Antwerpen en advocaat
 • de heer J. Theunis, referendaris bij het Grondwettelijk Hof, hoofddocent UHasselt
 • mevrouw E. Van de Velde, hoofddocent Universiteit Hasselt
 • de heer D. Van Belle, advocaat
 • de heer T. Van de Calseyde, advocaat
 • mevrouw L. Van den Steen, postdoctoraal medewerker Universiteit Gent
 • de heer L. Vandenberghe, hoofddocent Universiteit Antwerpen
 • de heer W. Vandebussche, docent UGent en advocaat
 • de heer W. Vandenhole, hoofddocent Universiteit Antwerpen
 • de heer T. Vandromme, senior adviseur agentschap Wonen-Vlaanderen en navorser Universiteit Antwerpen
 • de heer H. Vanhees, hoofddocent Universiteit Gent en hoogleraar Universiteit Antwerpen
 • mevrouw C. Van Schoubroek, hoogleraar KU Leuven en advocaat
 • de heer J. Van Doninck, docent VUB en advocaat
 • de heer S. Voet, hoofddocent KU Leuven en gastprofessor UHasselt
 • mevrouw B. Weyts, gewoon hoogleraar UAntwerpen en advocaat
 • de heer J. Wouters, gewoon hoogleraar KU Leuven

 

Leden van de deelredacties

I. Burgerlijk recht
    I. Boone (contactpersoon)
    J. Del Corral
    R. Jansen
    V. Sagaert
    F. Swennen
    C. Van Schoubroeck
    B. Weyts

II. Staats- en bestuursrecht
    A. Alen
    G. Debersaques
    S. De Somer (contactpersoon)
    F. Eggermont
    P. Popelier
    J. Theunis
    T. Vandromme

III. Strafrecht en strafprocesrecht
    B. De Smet
    D. De Wolf
    C. Idomon 
    L. Van den Steen
    S. Van Overbeke (contactpersoon)

IV. Ondernemingsrecht
      J. Baeck    
      A. François (contactpersoon)
      R. Jansen
      D. Mertens
      H. Vanhees   

V.  Fiscaal recht      
      F. Compernolle
      D. Van Belle (contactpersoon)
      E. Van de Velde      

VI. Sociaal recht
      H. Buyssens
      A. Lievens
      K. Mestdagh
      J. Peeters
      W. Rauws (contactpersoon)
      T. Van de Calseyde

VI. Gerechtelijk recht
      S. Mosselmans (contactpersoon)
      D. Scheers
      W. Vandenbussche
      J. Van Doninck
      S. Voet

VII. Europees en internationaal recht     
      K. Lemmens
      J. Meeusen (contactpersoon)
      W. Vandenhole
      J. Wouters

 

Vlaamse Juristenvereniging

Het Rechtskundig Weekblad biedt op geregelde tijdstippen aan de Vlaamse Juristenvereniging een forum om te publiceren over onderwerpen die deze vereniging aanbelangen.
De bijdragen die in deze rubriek worden opgenomen, vallen buiten de redactionele verantwoordelijkheid van het Rechtskundig Weekblad.

Secretariaat Vlaamse Juristenvereniging
Stoopstraat 1, bus 10
2000 Antwerpen
tel. 03 248 65 61
secretariaat@vjv.be