Jaargang 83 nummer 42 van 20 juni 2020

Artikelen

Consumentenrechten in tijden van corona – een delicate evenwichtsoefening

E. Terryn|p 1642

Duurzaam beleggen: de motor van de 21ste-eeuwse economie?

K. Byttebier, R. Kenis|p 1643

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 07 november 2019

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Overheidsopdrachten – Toepassingsgebied – Uitsluiting van arbitrage- en bemiddelingsdiensten en bepaalde juridische diensten – 2. Overheidsopdrachten – Toepassingsgebied – Uitsluiting van arbitrage- en bemiddelingsdiensten en bepaalde juridische diensten

met noot van - A. Meskens| p 1657
Hof van Cassatie 25 november 2019

Welzijn op het werk – Veiligheid en gezondheid van de arbeid – Codex Welzijn op het werk – Asbest – Asbestinventaris – Werkgever – Onderneming van buitenaf

met noot| p 1667
Hof van Cassatie 29 oktober 2019

Voyeurisme – Verspreiden van een beeldopname van een ontblote persoon of een persoon die een expliciete daad stelt zonder diens toestemming of buiten diens medeweten – Constitutieve bestanddelen – Herkenbaarheid van het slachtoffer niet vereist

met noot| p 1668
Hof van Cassatie 28 mei 2019

Schuldig verzuim – Persoon die in groot gevaar verkeert – Oorzaak van de gevaarssituatie – Gevaar dat werd veroorzaakt door het opzettelijk handelen van de verzuimer

met conclusie van advocaat-generaal - L. Decreus| p 1668
Hof van Cassatie 28 mei 2019

1. Recht van verdediging – Strafvordering – Beklaagde die niet in persoon verschijnt – Motivering van straftoemeting – 2. Straf – Motivering – Rechter die rekening houdt met de persoonlijke afwezigheid van de beklaagde op de terechtzitting

met noot| p 1670
Hof van Beroep Antwerpen 26 november 2018

1. Onrechtmatige daad – Aansprakelijkheid – Bewijs – Taak van de rechter – 2. Onrechtmatige daad – Oorzakelijk verband – Bewijs – Taak van de rechter

p 1670
Hof van Beroep Gent 13 oktober 2016

Onverschuldigde betaling – Toepassingsvoorwaarden – Betaling – Onverschuldigd karakter – Dwaling – Fout van de solvens

p 1672
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen 06 maart 2017

Verbintenis – Eenzijdige wilsuiting – WAM-verzekeraar – Erkenning van aansprakelijkheid van verzekerde – Verklaring bereid te zijn tot betaling over te gaan

p 1675
Brussel 05 november 2019

Verjaring – Stuiting – Verjaring stuitende ingebrekestelling – Vormvereisten – Aangetekende brief ondertekend door advocaat, gerechtsdeurwaarder of afgevaardigde van vakorganisatie – Ontbreken van handtekening van een deze professionelen – Gevolg – Geen stuitende werking

p 1677

Kanttekeningen

Reactie op «IOS-procedure en onrecht­matige bedingen: gerechtsdeurwaarder versus rechter»

F. Snoeck, P. Lombardi

Antwoord op de reactie op «IOS-procedure en onrechtmatige bedingen: gerechtsdeurwaarder versus rechter»

P. Cambie, B. Ponet