Jaargang 84 nummer 34 van 24 april 2021

Artikelen

De rol van de Raad van State in het crisisbeheer: een kwestie van legitimiteit en expertise

P. Popelier|p 1322

Rechtspraak

Hof van Cassatie 22 januari 2021

Onroerende publiciteit – Onroerende schijneigendom – Bescherming van derde te goeder trouw – Vertrouwensleer

met noot van - B. Verheye| p 1335
Hof van Cassatie 07 januari 2020

1. Kwaadwillige belemmering van het verkeer – Collectieve arbeidsconflicten – Staking – Blokkade – Vakbondsleider – 2. Rechten van de mens – Vrijheid van vereniging – Vrijheid van vergadering – Economische, sociale en culturele mensenrechten – Recht op collectieve actie – Beperkingen – Algemeen belang – Proportionaliteit – Recht op vrije meningsuiting – Kern van het grondrecht – Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter

met conclusie van advocaat-generaal met opdracht - B. De Smet| p 1342
Hof van Cassatie 19 december 2019

Bewijs – Deskundigenonderzoek – Burgerlijke zaken – Rechter die een nieuw deskundigenonderzoek beveelt, terwijl er in een eerdere fase van de procedure al een deskundigenonderzoek was bevolen – Verantwoordingsplicht

met noot| p 1350
Raad van State 22 december 2020

Raad van State – Schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid – COVID-19 – Vrijheid van eredienst – Collectieve uitoefening – Uitvoering van voorlopige maatregelen opgelegd door de Raad van State – Ministerieel besluit diende te worden gewijzigd op die manier dat de collectieve uitoefening van de eredienst niet onevenredig werd beperkt – Beperking tot vijftien personen voor collectieve uitoefening eredienst – Evenwicht tussen volksgezondheid en vrijheid van godsdienst

p 1350
Raad van State 08 december 2020

Raad van State – Schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid – COVID-19 – Vrijheid van eredienst – Collectieve uitoefening – Volledig verbod op collectieve uitoefening – Joodse godsdienst – Joods huwelijk – Minstens tien joodse mannen moeten aanwezig zijn gedurende ceremonie – Verbod op filmen in de synagoge – Epidemiologische situatie heeft versoepelingen niet in de weg gestaan – Volledig verbod op collectieve uitoefening eredienst disproportioneel – Oplegging voorlopige maatregelen

met noot| p 1351
Burgerlijke Rechtbank Leuven 27 augustus 2019

Rechten van de mens – Vrijheid van godsdienst – Vrijheid van onderwijs – Gemeenschapsonderwijs – Schoolreglement dat dragen van hoofddoek op school verbiedt – Beperking van vrijheid om godsdienst in het openbaar te belijden – Niet noodzakelijk in een democratische samenleving – Niet onontbeerlijk om eenieder gelijke kansen te bieden in het onderwijs

p 1352

Kanttekeningen

De Raad van State, de COVID-maatregelen en de erediensten – een consistent verhaal?

F. Judo