Jaargang 87 nummer 15 van 09 december 2023

Artikelen

De fiscus op visite: een welkome of onwelkome gast?

F. Compernolle|p 562

De grenzen van het recht: herstel van oorlogsschade in Oekraïne

H. Van Houtte|p 563

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 19 oktober 2023

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Naam – Familienaam – Naam van de biologische vader – 2. Naam – Familienaam – Naam van de biologische vader

met noot| p 569
Hof van Cassatie 16 juni 2023

Belasting – Belasting op de toegevoegde waarde – Fiscale visitatie – Machtiging politierechter – Betreden lokalen – Toestemming belastingplichtige

met noot| p 569
Hof van Cassatie 12 mei 2023

Onrechtmatige daad – Schade en schadeloosstelling – Verlies van een kans – Schadevergoeding – Voorwaarden voor vergoedbaarheid

p 569
Hof van Cassatie 05 mei 2023

1. Dwangsom – Onmogelijkheid om aan de hoofdveroordeling te voldoen – Beoordeling door de dwangsomrechter – Element dat hem reeds ter kennis was ten tijde van de dwangsomveroordeling – Gebrek aan eertijds verweer van de veroordeelde schuldenaar – 2. Dwangsom – Onmogelijkheid om aan de hoofdveroordeling te voldoen – Vrije beoordeling door de dwangsomrechter – Marginale toets door het Hof van Cassatie

met conclusie van advocaat-generaal - S. Ravyse| p 571
Hof van Cassatie 21 april 2023

Onrechtmatige daad – Oorzakelijk verband – Abstractie maken van foutief element – Andere omstandigheden niet wijzigen

p 574
Hof van Cassatie 17 maart 2023

Verzekering – Verzekeringsovereenkomst – Aansprakelijkheidsverzekering – Verhaal van de aansprakelijkheidsverzekeraar – Artikel 152 W.Verz. – Tijdige kennisgeving

p 575
Hof van Cassatie 14 maart 2023

1. Recht van verdediging – Mogelijkheid van tegenspraak – Onderzoeksgerecht dat moet oordelen over de handhaving van de voorlopige hechtenis – Pleitduur – 2. Voorlopige hechtenis – Algemeen – a) Door de raadsman gewenste pleitduur – Beoordeling door het onderzoeksgerecht – b) Beperking van de pleitduur – Voorwaarden – Taak van het onderzoeksgerecht en van de procespartij

met noot| p 575
Hof van Cassatie 21 april 2023

Onrechtmatige daad – Oorzakelijk verband – Vaststelling door de feitenrechter

p 575
Raad van State 13 april 2023

Raad van State – Schadevergoeding tot herstel – a. Geen berekenbare nadelen of schade – Begroting ex aequo et bono – Stukken gevoegd bij de laatste memorie laattijdig – b. Vernietigingsarrest werkt niet verder terug dan de dag van het aannemen van de vernietigde handeling – Enkel schade voorvloeiend uit vernietigingsarrest aangenomen en niet schade na vernietigingsarrest

p 576
Hof van Beroep Antwerpen 06 juni 2023

Bewijs – Burgerlijke zaken – Bewijsmiddelen – Schriftelijk bewijs – Begin van schriftelijk bewijs – Bekentenis – Vaststellingsovereenkomst

p 576
Hof van Beroep Antwerpen 26 mei 2023

1. Algemene rechtsbeginselen – Onpartijdigheid van de rechter – Openbaarheid van de strafzaak in de media – 2. Rechten van de mens – Vermoeden van onschuld – Eerlijk proces – Studentendoop – Proces door de media – Studentendoop met fatale afloop – 3. Straftoemeting – Algemeen – Negatieve berichtgeving in de media – Gevolgen voor de straftoemeting – 4. Slagen en verwondingen – Toedienen van stoffen – Opzettelijk toedienen schadelijke stoffen met de dood tot gevolg – Opzettelijk toedienen van visolie – 5. Doodslag – Onopzettelijk doding – Fout – Nonchalant toedienen van grote hoeveelheden visolie – Product in de handel – 6. Rechten van de mens – Verbod van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling – Onterende behandeling – Zwaar doopritueel – Instemming – 7. Schuldig verzuim – Algemeen opzet – Kennis van de gevaartoestand – 8. Dieren – Dierenmishandeling – Mildere straf – Deelneming – 9. Deelneming – Deelnemingsgedragingen – Bijdrage tot de groepsdynamiek en groepsdruk – Noodzakelijke hulp tot het plegen van het misdrijf

met noot| p 579
Burgerlijke Rechtbank West-Vlaanderen, afd. Brugge 16 maart 2023

Onrechtmatige daad – Aansprakelijkheid – Dieren – Onweerlegbaar schuldvermoeden – Bevrijding – Vreemde oorzaak – Fout slachtoffer – Geen abnormaal of onvoorzienbaar gedrag van het dier

p 597

Wetgeving in kort bestek

  • Niet-contante betaalmiddelen – Vervalsing – Fraude p 600
  • Beroepskwalificaties – Erkenning p 600
  • Geslachtsregistratie p 600
  • Overdrachten tussen generaties – Nieuwe gezinsstructuren – Fiscale regelgeving – Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten – Wetboek der successierechten p 600