Jaargang 87 nummer 18 van 30 december 2023

Artikelen

Toestemming in het seksueel strafrecht: meer dan alleen «nee is nee»

Manon Cop|p 682

Rechtspraak

Hof van Cassatie 05 oktober 2023

Overeenkomst – Toestemming – Wilsgebreken – Geweld – Dreiging met een kwaad

p 693
Hof van Cassatie 21 september 2023

Overeenkomst – Uitvoering te goeder trouw – Bewijs – Geschrift – Datum – Uitlegging – Bedoeling van de partijen – Verbindende kracht

p 693
Hof van Cassatie 02 juni 2023

Pacht – Recht van voorkoop van de pachter – Totstandkoming van de koop – Consensualisme – Gevolgen

Conclusie van advocaat-generaal - S. Ravyse| p 693
Raad van State 24 april 2023

Beroep tot nietigverklaring – Onpartijdigheidsbeginsel – Structurele onpartijdigheid – Dezelfde ambtenaar neemt de beslissing in eerste aanleg en in beroep – Vereiste van aannemelijk maken onpartijdigheid

p 698
Hof van Beroep Brussel 24 april 2023

Overeenkomst – Dwaling – Zelfstandigheid van de zaak – Koop van woning met inbegrip van een grote tuin – Schending informatieplicht verkopers

p 698
Hof van Beroep Antwerpen 28 juni 2021

Zeerecht - Zeeverzekering - Engels recht - Marine Insurance Act 1906 - Interpretatie van de overeenkomst - Zeeschip - Totaal verlies - Abandonnement - Eigendomsoverdracht van het schip - Weigering door de verzekeraar - Promissory Warranty - Omvang van de waarborg - ISM veiligheidscertificaat - Inbreuk op de garantie - Afstand van het beroep op de inbreuk - Goede trouw

p 705

Kanttekeningen

De Troefkaart in handen van de verzekeraars – Artikel 33 van de Britse Marine Insurance Act 1906

M. Huybrechts