Jaargang 87 nummer 20 van 13 januari 2024

Artikelen

Invloed van deskundigen op de verjaringsregels vanuit rechtsvergelijkend perspectief

D. Deferme|p 762

Rechtspraak

Hof van Cassatie 19 oktober 2023

Raad van State – Beslissing na administratief beroep – Vernietiging door Raad van State – Terugwerkende kracht vernietigingsarrest – Bevoegdheid en verplichting om een nieuwe beslissing te nemen na vernietiging – Termijn

p 775
Hof van Cassatie 16 oktober 2023

1. Beroep tegen GAS-boete – Procedure – Verzoekschrift op tegenspraak – Aanduiding wederpartij – Toepassing nietigheidssanctie – 2. Burgerlijke rechtspleging - Verzoekschrift - Vermeldingen - Nietigheid

p 775
Hof van Cassatie 07 september 2023

Taaldecreet – Facturen – Voorrang en rechtstreekse werking Unierecht – Artikel 35 VWEU – Zuiver interne transactie

p 776
Hof van Cassatie 17 mei 2022

Straf – Samenloop – Laattijdig vastgesteld collectief of voortgezet misdrijf – Veroordeling andere EU-lidstaat

met noot van - K. Beirnaert| p 776
Raad van State 31 augustus 2023

Raad van State – Vordering tot schorsing – Uiterst dringende noodzakelijkheid – Zomerbar – Opeenvolgende vorderingen bij uiterst dringende noodzakelijkheid – Gevolgen voor uiteenzetting door de verzoekende partij

p 783
Raad van State 21 augustus 2023

Raad van State – Vordering tot schorsing – Uiterst dringende noodzakelijkheid – Verbod organisatie IJzerwake – Formalisme bij verbonden evenementen van dezelfde organisator – Informatieplicht van de aanvrager van een toelating – Promotie voorafgaand aan toelating is geen weigeringsgrond, ook niet bij «tendentieuze» of ophefmakende toon – Algemene verwijzing naar mogelijke verstoring van openbare orde – Onbeheersbaarheid van het evenement door politiekorps

p 783
Hof van Beroep Gent 30 maart 2023

Energiefraude – Groenestroomcertificaten – Rechtszekerheidsbeginsel – Fraus omnia corrumpit

p 784
Vredegerecht Geraardsbergen 25 oktober 2023

Handelshuur – Huurhernieuwing – Beding waarbij de verhuurder zich ertoe verbindt de huurhernieuwing onder dezelfde voorwaarden toe te staan – Nietigheid – Weigering huurhernieuwing wegens grove tekortkomingen van de huurder – Uitzettingsvergoeding (neen)

p 792

Kanttekeningen

Rechtstreekse aansprakelijkheid van de hulppersoon via de rechtstreekse vordering?

I. Claeys, C. Desmet