Jaargang 87 nummer 22 van 27 januari 2024

Artikelen

Een weerpraatje over het klimaatarrest

F. Judo|p 842

Het circulaire verkoopmodel – Resultaten van een theoretische en praktische benadering van circulaire bouwmaterialen

B. Verheye, M. Rapsaet, S. Rapsaet, C. Van de Voorde|p 843

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 09 november 2023

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Taalgebruik gerechtszaken 2. Taalgebruik gerechtszaken – Eenheid van de taal van de rechtspleging – Uitzondering voor scheepvaartgeschillen – Geen uitzondering voor internationale handelsgeschillen

p 859
Hof van Cassatie 07 maart 2023

Verzekering – Verzekeringsovereenkomst – Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen – Verzekeringsverplichting – Artikel 2, § 1 WAM-wet – Strafrechtelijke aansprakelijkheid – Artikel 22, § 1 WAM-wet – Achteraf sluiten van een verzekeringsovereenkomst of beëindiging van de schorsing – Bewijslast – Vervolgende partij kan niet tot onmogelijke gehouden zijn

met noot| p 859
Hof van Cassatie 19 mei 2020

1. Administratieve rechtshandeling – Intrekking – Vergunning – Wapens – Vernietigingsarrest door de Raad van State – 2. Wapens – Wapenwet van 8 juni 2006 – Vergunning – Misdrijf – Materieel bestanddeel

Met noot van - D. De Wolf| p 860
Raad van State 17 maart 2023

Beroep tot nietigverklaring – Openbaarheid van bestuur – Uitzonderingsgronden – Fiscaal geheim – Omvang

p 864
Hof van Beroep Brussel 19 januari 2023

1. Verzekeringen – Verzekeringsovereenkomst – Brandverzekering – Handelspand – Vaststelling van de verzekerde som – Onderverzekering – Evenredigheidsregel – Verzwaring van het risico – Bewijslast verzekeraar – 2. Verzekeringen – Verzekeringsdistributie – Verzekeringsmakelaar – Aansprakelijkheid – Onderverzekering – Informatie – raadgeving – en bijstandsplicht – Verlies van een kans – Bijkomende verzekeringsvergoeding

p 865
Hof van Beroep Brussel 16 juni 2022

Verzekeringen – Verzekeringsovereenkomst – Financiële renting – Motorrijtuigen – Omniumverzekering – Cascoverzekering – Aangifte van het schadegeval – Verklaring in strijd met de waarheid – Bedrog – Verval van dekking – Geen vereiste van nadeel aan de verzekeraar – Onverschuldigde betaling

p 872
Burgerlijke Rechtbank 20 oktober 2022

Verzekeringen – Verzekeringsovereenkomst – Burgerlijke aansprakelijkheid motorvoertuigen – Verhaalsgrond – Begrip dronkenschap – Omniumverzekering – Subrogatierecht van de verzekeraar – Begrip aansprakelijke derde

met noot| p 876

Wetgeving in kort bestek

  • Burgerlijke stand – Modernisering p 879
  • Openbaar domein – Rooien en snoeien van bomen en beplantingen – Burgerlijk Wetboek p 879
  • Gezondheidszorgberoepen p 879
  • Een in het buitenland gelegen onroerend goed – Kadastraal inkomen – Bezwaarprocedure – Aanstelling scheidsrechters – Bevoegde vrederechter p 879
  • Verzekeringsovereenkomsten – Opzeggingsregels – Vereenvoudiging p 879
  • Conversiepraktijken – Strafwetboek p 879
  • Leerjobs p 880