Jaargang 87 nummer 24 van 10 februari 2024

Artikelen

Kroniek partneralimentatie

S. Mosselmans|p 922

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 23 november 2023

Strafvordering – Verkeersmisdrijf – Bevel tot betalen – Uitvoerbaarverklaring – Dagvaarding – Non bis in idem

p 940
Hof van Cassatie 18 december 2023

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Incidenteel hoger beroep – Handhaving van een door de eerste rechter verworpen verweermiddel

met noot| p 940
Hof van Cassatie 07 december 2023

Inkomstenbelasting – Buitengewone aanslagtermijnen – Bedrieglijk opzet – Geen zuiver fiscaal opzet vereist

p 940
Hof van Cassatie 23 november 2023

Inkomstenbelasting – Primauteit van het internationaal recht – Dubbelbelastingverdrag België-Frankrijk – Forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting – Bevrijdende roerende voorheffing

p 941
Hof van Cassatie 23 november 2023

Belastingen – Openbare orde – Nietigheid kohier – Taak van de rechter – Beslissing over bestaan belastingschuld

Met conclusie van advocaat-generaal - J. Van der Fraenen| p 941
Hof van Cassatie 09 november 2023

Belastingen – Openbare orde – Overeenkomst over uitoefening fiscale bevoegdheid – Contractuele schadevergoeding

Met conclusie van advocaat-generaal - S. Ravyse| p 945
Hof van Cassatie 18 juni 2021

Overeenkomst – Standaardcontract – Algemene voorwaarden – Toestemming – Mogelijkheid tot kennisname – Buitensporige of ongebruikelijke bedingen

met noot van - B. Insel| p 947
Raad van State 15 mei 2023

Beroep tot nietigverklaring – Fiscaliteit – Belasting op masten en pylonen omwille visuele vervuiling – Vrijstelling op grond van algemeen belang – Windturbines uitgesloten van vrijstelling – Motivering – Onvoldoende uiteengezet waarom windturbines niet worden uitgesloten van de belasting

p 953
Hof van Beroep Brussel 22 april 2021

Verzekeringen – Verzekeringsovereenkomst – Verzekering BA na levering – Kosten van afbraak en wederopbouw van metselwerk – Uitsluitingsbedingen – Bewijslast – Artikel 8.4 BW – Interpretatie – Artikel 1162 oud BW

p 954
Hof van Beroep Antwerpen 05 oktober 2020

Burgerlijke rechtspleging – Advocaat – Ereloon – Betwisting – Verjaring

met noot| p 957

Wetgeving in kort bestek

  • Vastgoedbemiddelingsovereenkomsten gesloten tussen ondernemingen en consumenten p 959
  • Arbeidsbepalingen p 959
  • Politieambt – Politiediensten – Gebruik van individuele camera’s – Naaktfouilleringen – Registratie- en motiveringsplicht p 959
  • eBox – Elektronische uitwisseling van berichten p 959
  • Toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten – Toezicht op de financiële sector en de financiële diensten – Wetboek van economisch recht p 960