Jaargang 87 nummer 25 van 17 februari 2024

Artikelen

Het verval van het recht tot sturen wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid

J. Michiels|p 962

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 30 november 2023

Tuchtrecht – Balie – Tucht – Advocaat – Stafhouder – Vaderlijke vermaning – Toegang tot de rechter

p 977
Hof van Cassatie 18 december 2023

Deskundingenonderzoek – Taxatie – Gedingkosten – Rechtsplegingsvergoeding

met conclusie van advocaat-generaal - H. Verlinden| p 977
Hof van Cassatie 18 december 2023

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Belang

met noot| p 982
Hof van Cassatie 14 december 2023

Cassatie – Middel – Aanvoering van wetsbepalingen – Toepasselijke versie

p 982
Hof van Cassatie 19 oktober 2023

Bewind – Bewindvoerder over de goederen – Bewindvoerder ad hoc – Vergoeding – Taak van de rechter

met noot| p 982
Hof van Cassatie 02 juni 2023

Franchising – Nietigverklaring – Restitutie – Bijkomende schadevergoeding – Kosten en uitgaven derden – Wederkerige prestaties

p 983
Hof van Cassatie 16 mei 2023

Zoeking in voertuigen – Gedragingen, aanwijzingen of gronden die tot de zoeking hebben geleid – Politionele informatie of verkeersinbreuken

met noot| p 983
Hof van Cassatie 12 mei 2023

Overeenkomst – Behandelings- en zorgcontract – Toerekenbare niet-nakoming – Contractuele aansprakelijkheid arts en ziekenhuis – Goede trouw aanvullende werking – Resultaats- en inspanningsverbintenis – Veiligheidsverplichting – Gebrekkige medische hulpzaak

met noot van - J. Van Vaerenbergh| p 983
Raad van State 22 juni 2023

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Vernietigingsarrest Grondwettelijk Hof – Bijzondere rechtsmiddelen – a) Intrekking arrest Raad van State – Voorwaarden – Arrest Raad van State «gegrond» op vernietigde bepaling – b) Mogelijkheid tot cumulatie procedures (art. 17 en 18 Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof)

p 990
Raad van State 09 juni 2023

Raad van State – Vordering tot schorsing – Tucht – Ontslag van ambtswege – a. Geen administratieve beroepsmogelijkheid – Gelijkheidsbeginsel – Rechten van verdediging – Onpartijdigheidsbeginsel – Recht op een eerlijk proces – b. Exceptie van onwettigheid – Art. 159 Gw. – Toepasselijkheid

p 990
Hof van Beroep Antwerpen 05 december 2023

Beslag en executie – Bewarend beslag onder derden – Verklaring van derde-beslagene – Rechtstreekse schuldenaarsverklaring – Matiging

p 991
Hof van Beroep Antwerpen 15 november 2023

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Gemengd tussenvonnis

met noot| p 993
Hof van Beroep Brussel 30 oktober 2023

Hypotheek – Hypothecaire volmacht – Omzetting – Geen voorafgaande kennisgeving of overleg vereist – Rechtsmisbruik

met noot| p 995

Wetgeving in kort bestek

  • Landen die geen lid zijn van de Europese Unie – Gevaarlijke stoffen – Exportverbod p 999
  • Pacht p 999
  • Beschermde persoon – Bewindvoerder – Statuut p 999