Fiscaal recht – Wetboek diverse rechten en taksen – Taks op de effectenrekeningen – Antimisbruikbepaling

De wet van 17 februari 2021 houdende de invoering van een jaarlijkse taks op de effectenrekeningen voorziet in een taks die jaarlijks verschuldigd is op het aanhouden van een effectenrekening met een waarde boven de 1 miljoen euro. Die taks gaat gepaard met een specifieke en een algemene antimisbruikbepaling. Met arrest nr. 138/2022 van 27 oktober 2022 vernietigt het Grondwettelijk Hof enkel de specifieke antimisbruikbepaling en de retroactieve uitwerking van de algemene antimisbruikbepaling. Volgens het Hof verduidelijken noch de tekst van de wet noch de parlementaire voorbereiding op voldoende duidelijke wijze op welke twee categorie├źn van verrichtingen de specifieke antimisbruikbepaling betrekking heeft. Het is voor de betrokken personen onvoldoende voorzienbaar of ze aan de belasting zijn onderworpen. Met betrekking tot de terugwerkende kracht van de algemene antimisbruikbepaling oordeelt het Hof dat die niet wordt verantwoord door bijzondere omstandigheden. Het Hof verwerpt de beroepen voor het overige.

p 760 | 138/2022 | | Grondwettelijk Hof