Arbeidsovereenkomst – Ontslag – Dringende reden – Recht om te worden gehoord

In arrest nr. 137/2022 van 27 oktober 2022 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten geen schending inhoudt van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het aan de werknemer uit de priv├ęsector aan wie de werkgever overweegt kennis te geven van een ontslag om een dringende reden met toepassing van die bepaling, niet het recht waarborgt om door zijn werkgever te worden gehoord alvorens dat ontslag te krijgen. Het beginsel audi alteram partem doet verplichtingen alleen ontstaan voor de overheden en geldt niet in de betrekkingen tussen privaatrechtelijke personen. Daaruit kan evenwel niet worden afgeleid dat een werkgever uit de priv├ęsector in geen enkele omstandigheid ertoe gehouden kan zijn om de werknemer die hij wil ontslaan vooraf te horen.

p 760 | 137/2022 | | Grondwettelijk Hof