Sociale huisvesting – Vervanging van sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren door woonmaatschappijen

Het Vlaamse decreet van 9 juli 2021 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen hervormt de sector van de sociale huisvesting door de sociale huisvestingsmaatschappijen en de sociale verhuurkantoren tegen 1 januari 2023 te vervangen door één woonactor, de woonmaatschappij, die binnen de door de Vlaamse Regering vast te stellen werkingsgebieden fungeert als enig aanspreekpunt voor de sociale kandidaat-huurder of -koper. Tegen dat decreet werden meerdere beroepen tot vernietiging ingediend. Met arrest nr. 155/2022 van 24 november 2022 verwerpt het Hof die beroepen. De middelen waren afgeleid uit een schending van de bevoegdheidverdelende regels, de vrijheid van vereniging, de vrijheid van ondernemen, het eigendomsrecht, het gelijkheidsbeginsel, het recht op toegang tot de rechter en het recht op een behoorlijke huisvesting.

p 800 | 155/2022 | | Grondwettelijk Hof