Strafrecht – Drugswet – Voorbereidende handelingen – Poging tot drugsmisdrijf

In arrest nr. 132/2022 van 20 oktober 2022 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat artikel 2bis, ยง 6, van de Drugswet van 24 februari 1921 geen schending inhoudt van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. In het licht van de vaststelling dat er een afzonderlijke criminele industrie is ontstaan, die zich op professionele wijze specialiseert in de voorbereiding en ondersteuning van drugsmisdrijven, zonder dat de betrokkenen steeds zelf deelnemen aan de uitvoering van die drugsmisdrijven, kon de wetgever in redelijkheid oordelen dat het noodzakelijk is dat voorbereidende handelingen even zwaar moeten worden bestraft als de drugsmisdrijven die zij beogen voor te bereiden en te faciliteren, zelfs indien er nog geen sprake is van enig begin van uitvoering van die drugsmisdrijven. Het is evenmin kennelijk onredelijk dat de voorbereidende handelingen zwaarder worden bestraft dan de poging om een specifiek drugsmisdrijf te plegen.

p 800 | 132/2022 | | Grondwettelijk Hof