Sociale zekerheid – Gevangenen – Schorsing van de arbeidsongeschiktheidsuitkering

Op grond van een wet van 2015 wordt de arbeidsongeschiktheidsuitkering volledig geschorst bij gevangenzetting. Dat was in het verleden ook al het geval voor de werkloosheidsuitkering. In arrest nr. 169/2022 van 22 december 2022 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat die gelijke behandeling geen schending inhoudt va het gelijkheidsbeginsel. Beide uitkeringen zijn immers vervangingsinkomens voor werknemers die niet langer een arbeidsinkomen kunnen verkrijgen wegens hun gezondheidstoestand of arbeidsmarktsituatie. De wetgever kon ervan uitgaan dat de gevangenzetting, gedurende de tijd ervan, de determinerende oorzaak wordt van het onvermogen om een arbeidsinkomen te verkrijgen. De wetgever kan in die situatie dus ook de arbeidsongeschiktheidsuitkering schorsen. Hoewel de wet van 2015 een aanzienlijke achteruitgang van het recht op sociale zekerheid met zich meebrengt (voordien werd slechts de helft van de arbeidsongeschiktheidsuitkering geschorst), wordt die achteruitgang niettemin verantwoord door redenen van algemeen belang.

p 880 | 169/2022 | | Grondwettelijk Hof