Economisch recht – Verkoop van pakketreizen – Verplichting tot zekerheidstelling

Artikel 54 van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten verplicht doorverkopers van pakketreizen om een zekerheid te stellen voor het geval dat zij insolvent worden. In arrest nr. 101/2023 van 22 juni 2023 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat die bepaling geen schending inhoudt van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de vrijheid van ondernemen, doordat zij geen onderscheid maakt tussen, enerzijds, doorverkopers die in eigen naam en voor eigen rekening pakketreisovereenkomsten sluiten met reizigers en, anderzijds, doorverkopers die uitsluitend als handelsagent reizigers aanbrengen bij een organisator-principaal en dus hoogstens verbintenissen aangaan in naam en voor rekening van die laatste.

p 240 | 101/2023 | | Grondwettelijk Hof