Fiscale transparantie – Agressieve fiscale grensoverschrijdende constructies – Meldingsplicht – Intermediairs – Advocaten – Beroepsgeheim

De DAC 6-richtlijn (richtlijn (EU) 2018/822 van 25 mei 2018) voert een meldingsplicht in voor agressieve grensoverschrijdende fiscale constructies. De meldingsplicht rust in de eerste plaats op de intermediairs (dat zijn personen die betrokken zijn bij het opstellen of de implementatie van die constructies) of, in de tweede plaats, op de belastingplichtigen. Met arresten nrs. 1, 2, 3 en 4/2024 van 11 januari 2024 vernietigt het Hof verschillende aspecten van de federale, Franse Gemeenschaps-, Waalse en Brusselse wetgeving tot omzetting van die richtlijn. Het Hof oordeelt o.a. een schending vast van het beroepsgeheim van de advocaten-intermediairs en van het recht op eerbiediging van de communicatie tussen advocaat en cliƫnt. Het Hof gaat nog niet in op andere bezwaren, in afwachting van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

p 1080 | 1/2024,2/2024,3/2024,4/2024 | | Grondwettelijk Hof