Jaargang 84 nummer 30 van 27 maart 2021

Artikelen

Risicoverdeling bij eventuele bijwerkingen op lange termijn van het coronavaccin

H. Claes|p 1162

Schijnvertegenwoordiging en vertrouwensleer revisited

B. Verheye|p 1163

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 17 december 2020

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Collectieve schuldenregeling – Gerechtelijke aanzuiveringsregeling – Kwijtschelding – Schulden tot herstel van lichamelijke of morele schade – 2. Collectieve schuldenregeling – Gerechtelijke aanzuiveringsregeling – Kwijtschelding – Schulden tot herstel van lichamelijke of morele schade

p 1182
Hof van Cassatie 07 december 2020

Huwelijksvermogensrecht – a) Eigen vermogen – Vergoeding aan een echtgenoot wegens persoonlijke lichamelijke of morele schade – Inkomstenverlies – b) Gemeenschappelijk vermogen – Ontbinding van het huwelijk door echtscheiding – Vereffening-verdeling – Post-communautaire onverdeeldheid – Exclusief genot van een onverdeeld goed door een ex-echtgenoot – Vergoeding – Duur

p 1182
Hof van Cassatie 17 november 2020

Misdrijf – Collectief misdrijf – Beoordeling van de eventuele toepassing van art. 65, tweede lid, Sw. – Afschrift van de eerdere rechterlijke beslissing

met noot| p 1182
Hof van Cassatie 13 oktober 2020

Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting – Geweld – Constitutieve bestanddelen van het misdrijf – Dwang, verrassing, list of onvolwaardigheid of lichamelijk of geestelijk gebrek van het slachtoffer

met noot| p 1183
Hof van Cassatie 21 september 2020

Concessieovereenkomst – Beëindiging bij onderlinge overeenstemming

p 1183
Hof van Cassatie 17 september 2020

Onrechtmatige daad – Schade en schadeloosstelling – Zaakschade – Integraal schadeherstel – Geen aftrek wegens vetusteit

met noot van - S. De Rey| p 1183
Hof van Cassatie 15 september 2020

Laster en eerroof – Niet-openbaar gemaakte geschriften die aan verscheidene personen werd toegestuurd of meegedeeld – Doorgestuurd geschrift – Beoordeling van de openbaarheid van de laster

met noot| p 1192
Hof van Cassatie 08 september 2020

Misdrijf – Collectief misdrijf – Feiten: opeenvolgende en voortgezette uitvoering van eenzelfde misdadig opzet – Hangende strafzaak over andere feiten – Geen verplichting tot uitstel van de zaak

met noot| p 1192
Raad van State 06 oktober 2020

Onderwijs – Universitair onderwijs – Begrip «postdoctoraal» – Enkel ervaring opgedaan na doctoraatsdiploma in overweging nemen – Wettige interpretatie

p 1193
Hof van Beroep Antwerpen 16 februari 2021

Deskundigenonderzoek – Burgerlijke zaken – Tussengeschil – Kennisname door de deskundige van een reeds eerder uit het debat geweerd stuk

p 1193
Burgerlijke Rechtbank Brussel 14 oktober 2020

Kort geding – Taak van de rechter – Afweging van belangen – Aanwijzing van een sekwester om vastgoedelementen te immobiliseren hangende een verkoopsdossier ten gronde

p 1194
Vredegerecht Westerlo 05 juni 2019

Woninghuur – Vlaamse woningkwaliteitsnormen – Verhuurde woning die niet beantwoordt aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit – Sanctie – Nietigheid – Tijdstip waarop de nietigheid uitwerking heeft – Verhuurde woning die bij de aanvang in een aanvaardbare staat verkeert – Tijdstip van onbewoonbaarverklaring door besluit van de burgemeester

p 1196
EHRM 18 februari 2020

Rechten van de mens – Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven – Recht op onderzoek naar aanhouding – Vasthouding vreemdeling

door - L. Martens| p 1199