Jaargang 85 nummer 17 van 25 december 2021

Artikelen

Seksueel strafrecht anno 2021; broodnodige (r)evolutie?

M. Cop|p 650

De nieuwe Betekeningsverordening: Een analyse van de grensoverschrijdende betekening en kennisgeving van stukken binnen de EU

W. Vandenbussche, M. De Schryver|p 651

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 10 juni 2021

Rechten van de mens – Recht op toegang tot een rechter – Rolrechten – Verhoging van de rolrechten – Kosten van de gerechtelijke procedures – Rechtsbijstand

met noot| p 676
Hof van Cassatie 09 september 2021

Burenrelaties – Muurgemeenheid (mandeligheid) – Gedwongen aankoop – Bezitsaanmatiging

p 676
Hof van Cassatie 09 september 2021

Burenrelaties – Burenhinder – Toerekenbaarheidsvereiste – Omvallende boom – Stormweer

p 676
Hof van Cassatie 07 mei 2021

Burgerlijke rechtspleging – Conclusie – Syntheseconclusie – Taak van de rechter

p 676
Hof van Cassatie 22 januari 2021

Advocaat – Tucht – Tuchtprocedure – Tuchtraad van beroep – Samenstelling van de zetel

p 677
Hof van Cassatie 03 november 2020

Strafvordering – Telastlegging – Kwalificatie – Voorstel tot heromschrijving van de feiten – Veroordeling op basis van de oorspronkelijke omschrijving – Geen verwittiging vereist

met noot| p 677
Hof van Cassatie 03 november 2020

1. Rechten van de Mens – Recht op hoger beroep in strafzaken – Hoger beroep tegen een vonnis dat het verzet ongedaan verklaart – Geen terugzending naar de eerste rechter – 2. Rechtsmiddelen – Strafzaken – Hoger beroep – Devolutieve kracht – Hoger beroep tegen een vonnis van ongedaan verzet – Appelgerecht dat vaststelt dat het verzet ten onrechte ongedaan werd verklaard – Aanhangigmaking van de grond van de zaak bij het appelgerecht

met noot| p 678
Hof van Cassatie 14 oktober 2020

1. Hoven en rechtbanken – Rechtsmacht – Strafrechter die een beklaagde veroordeelt zonder dat de zaak aanhangig werd gemaakt – Machtsoverschrijding – 2. Rechtsmiddelen – Strafzaken – Hoger beroep – Evocatie – Eerste rechter die niet geadieerd is – Onmogelijkheid tot evocatie

met noot| p 678
Hof van Cassatie 02 juni 2020

Strafvordering – Dagvaarding – Betekening – Onregelmatige betekening – Gevolgen – Beoordeling in het licht van het recht van verdediging van de beklaagde

met noot van - L. Van den Steen| p 678
Raad van State 08 juli 2021

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Belang – Collectief belang – Verlenging rechtsgeldigheid aangiftebewijzen thuisslachting gedurende Offerfeest – Regeling waarvan de schending wordt ingeroepen heeft betrekking op de salubriteit van het vlees en de controle van de vleeshandel – Maatregel raakt aan statutair doel van dierenbeschermingsorganisatie want faciliteert onverdoofd slachten – Mogelijkheid dat moslims gewestelijk verbod op onverdoofd slachten niet naleven

met noot| p 682
Hof van Beroep Gent 25 maart 2021

Mede-eigendom – Beding van aanwas – Recht van bewoning – Vordering tot uitonverdeeldheidtreding

p 683
Hof van Beroep Brussel 11 december 2018

1. Vereffening en verdeling – Procedure – Staat van vereffening-verdeling – Bezwaren – Aanwending van nieuwe stukken – Recht van verdediging – 2. Huwelijksvermogensrecht – Scheiding van goederen – Verrekenbeding – Gevolg – Vermogensverschuivingen die losstaan van de verplichting tot hulp en bijdrage in de lasten van het huwelijk

p 686
Antwerpen 16 september 2020

Bezit – Onvrijwillig bezitsverlies – Artikel 2279, tweede lid oud Burgerlijk Wetboek – Termijn – Goede trouw

p 687