Jaargang 85 nummer 27 van 05 maart 2022

Artikelen

Het concept circulaire economie en de integratie ervan in het Vlaamse omgevingsrecht

J. Voorter|p 1050

Rechtspraak

Hof van Cassatie 25 november 2021

Douane en accijnzen – Douane-entrepot – Uitslag – Plaatsing onder douaneregeling extern communautair douanevervoer – Conform verklaring aangifte – Identificatie, verzegeling en zekerheidsstelling – Vrijgave goederen – Diefstal goederen – Aansprakelijke betaling douaneschuld

met noot| p 1064
Hof van Cassatie 08 november 2021

1. Overeenkomst – Simulatie – 2. Arbeidsovereenkomst – Werkgever – Rechtspersoon – Lasthebber – Natuurlijke persoon – Boekhouder – 3. Bewijs – Strafzaken – Autonomie van het strafrecht – Overeenkomst – Arbeidsovereenkomst – Werkgever – Sociaalrechtelijke verplichtingen – Regels van het sociaal recht

met noot| p 1064
15 november 2021

Arbeidstijden – Arbeidsduur – Wachtdiensten – Verblijfplaats – Vrijwillige brandweerlieden – Ambtenaren – Vergoeding

met noot| p 1064
Hof van Cassatie 08 november 2021

1. Arbeidsongeval – Burgerlijke aansprakelijkheid – Vordering tegen de werkgever – Fout van de werkgever en medeaansprakelijke – Verzekeraar – Subrogatie – 2. Onrechtmatige daad-oorzakelijk verband – Samenlopende fouten van meerdere personen

met conclusie van advocaat-generaal - H. Vanderlinden| p 1065
Hof van Cassatie 04 november 2021

Inkomstenbelastingen – Vennootschapsbelasting – Beroepskosten – Lusthuizen – Kosteloze terbeschikkingstelling – Voordeel van alle aard – Werkelijke prestaties

p 1068
Hof van Cassatie 06 september 2021

Wet Patiëntenrechten – Ziekenhuiswet – Informatieplicht arts – Financiële gevolgen van de tussenkomst – Geconventioneerd statuut van de arts – Actieve informatieplicht – Geen specifiek optreden van de patiënt – Informatiebrochure met verwijzing naar infobalie en website onvoldoende

met noot van - M. de Potter de ten Broeck| p 1069
Hof van Cassatie 02 februari 2021

Voorlopige hechtenis – Handhaving – Onregelmatige oproeping voor de raadkamer – Oproeping voor de kamer van inbeschuldigingstelling – Eerbiediging van het recht van verdediging in hoger beroep

met noot| p 1075
Hof van Cassatie 22 januari 2021

Bewijs – Burgerlijke zaken – Schriftelijk bewijs – Morele onmogelijkheid – Beoordeling door de feitenrechter

met advocaat-generaal van - R. Mortier| p 1076
Hof van Cassatie 24 november 2020

1. Strafvordering – Conclusies – Vormvereisten – Overlegging aan de strafrechter – 2. Voorlopige hechtenis – Aanhouding – Voorafgaand verhoor door de onderzoeksrechter – Substantieel vormvereiste – Onmogelijkheid tot het afnemen van een verhoor – Overmacht – Slechthorendheid van de in verdenking gestelde

met noot| p 1080
Raad van State 19 oktober 2021

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Overplaatsing in het belang van de dienst – 1. Mensura – Welzijn van werknemers bij de uitvoering van hun werk – Codex over het welzijn op het werk – Bevoegdheidsverdelende regels – Rechtspositie van het onderwijspersoneel – Arbeidsbescherming – 2. Bescherming tegen represailles van de werkgever na een verzoek tot formele psychosociale interventie – Verbod voor een werkgever om nadelige maatregelen te treffen – Nadelige maatregel gerechtvaardigd in bepaalde omstandigheden

p 1080
Hof van Beroep Antwerpen 20 april 2021

Mede-eigendom – Vrijwillige mede-eigendom – Onverdeeldheid – Impliciete duur – Bedoeling van de contractspartijen – Uitonverdeeldheidtreding – Evaluatie

p 1081
Arbeidshof Brussel 06 december 2019

Bescherming van het loon – Sociaal secretariaat – Verplichtingen – Vrijwaring van de werkgever

p 1082
Arbeidsrechtbank 24 februari 2021

1. Arbeidsmarkt – Tewerkstelling van vreemdelingen – Niet-EER onderdaan – Illegale tewerkstelling – 2. Administratieve geldboete – Bedrag – Interest – Uitstel van betaling – 3. Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding – Betwisting administratieve geldboete – Tegenvordering tot betaling van de geldboete

p 1083
Arbeidsrechtbank 24 februari 2021

1. Geneeskundige verzorging en uitkeringen – Arbeidsongeschiktheid – Invaliditeit – Beroepsherscholing – Wijziging – Opleiding logistiek assistent – Opleiding zorgkundige – 2. Grondwet – Recht op arbeid

p 1086