Jaargang 85 nummer 36 van 07 mei 2022

Artikelen

Het vijfjarig jubileum en de werking van het Marktenhof

A.-M. Witters|p 1410

Van samengestelde zaken tot extrinsieke gebreken: een schoolvoorbeeld van contaminatie en gebrekkige stellagebouw

J. Tanghe|p 1411

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 17 juni 2021

Arbeidsovereenkomst – Overeenkomst voor bepaalde duur – Vervangingsovereenkomst – Opeenvolging – Vastheid van de dienstbetrekking - Misbruik van recht - Wetsontduiking – Gelijkheid en niet-discriminatie – Taak van de rechter – Remediëring - Opzeggingsvergoeding

p 1432
Hof van Cassatie 13 januari 2022

Overeenkomst – Opzegging – Onbepaalde duur – Geen wettelijke of conventionele opzeggingsmodaliteiten – Ad nutum-opzegbaarheid – Opzeggingstermijn – Criteria – Vergoeding van de schade

met noot van - T. Tanghe| p 1433
Hof van Cassatie 06 januari 2022

1. Vereffening en verdeling – Gerechtelijke vereffening-verdeling – Procedure – Taak van de notaris – Afwezige partij – Boedelbeschrijving – Stilzwijgende afstand – 2. Vereffening en verdeling – Gerechtelijke vereffening-verdeling – Procedure – Taak van de notaris – Overzicht van de aanspraken – Strekking – Opmerkingen – 3. Nieuwe aanspraken

conclusie van advocaat-generaal - M. Deconynck| p 1437
Hof van Cassatie 16 december 2021

Boedelbeschrijving – Aanwijzing van een notaris – Taak van de rechter – Vrije beoordeling van het voorstel van een partij ten nadele van een andere partij

met noot| p 1441
Hof van Cassatie 06 september 2021

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Vrijwillige uitvoering van de eerstelijnsbeslissing – Gevolg – Belang van de appellant bij het hoger beroep – Voorwerp van het hoger beroep

p 1441
Hof van Cassatie 23 april 2021

Burgerlijke rechtspleging – Conclusie – Beschikking tot bepaling van het tijdsverloop van de rechtspleging – Regelmatige kennisgeving – Gevolg – Verloop van de rechtspleging op tegenspraak – Mededeling van conclusies tussen de partijen – Niet-verschenen partij – Taak van de rechter

p 1441
Raad van State 22 september 2021

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Bestuurstaalwet – 1. Taalgebruik – Vlaamse Rand – Randgemeenten – Taalfaciliteiten – Taalkeuze om de vier jaar – Registratie taalvoorkeur – Subnationaliteit – Taalproselitisme – Eentalig karakter Nederlands taalgebied – 2. Prejudiciële vraag – Wil van de grondwetgever dat afdeling Bestuursrechtspraak de geschillen beslecht m.b.t. tot de zes randgemeenten en de natuurlijke personen of rechtspersonen die er gevestigd zijn – Jurisprudentiële invulling van die taak door de algemene vergadering wordt niet aan het oordeel van het Grondwettelijk Hof voorgelegd

p 1442
Hof van Beroep Gent 17 juni 2021

1. Schenking – Bewijs door derden – Bewijs door alle middelen van recht – Verklaringen in aangifte nalatenschap – 2. Erfrecht – Nalatenschap – Aangifte – Civielrechtelijke gevolgen – Voorwaarden – Buitengerechtelijke bekentenis – Beoordeling

p 1443
Burgerlijke Rechtbank 03 maart 2020

Vereffening en verdeling – Procedure – Taak van de notaris

p 1445