Jaargang 86 nummer 18 van 31 december 2022

Artikelen

Welzijn of niet zijn: dat is de kwestie

C. Persyn,|p 682

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 21 april 2022

Minderjarige – Kinderrechten – Hoorrecht – Verblijfsregeling – Minderjarige halfzussen en halfbroers

met noot van - I. Boone| p 697
Hof van Cassatie 14 oktober 2022

Tuchtrecht – Arts – Fout in de uitoefening van het beroep of naar aanleiding ervan – Eer en waardigheid van het beroep – Kinesiologie – Kwakzalverij

p 704
Hof van Cassatie 23 september 2022

Overdracht van in rechte betwiste schuldvordering – Leegstandsheffing – Cessionaris heeft niet de hoedanigheid van belastingplichtige – Hoedanigheid om hoger beroep in te stellen

p 705
Hof van Cassatie 23 september 2022

Leegstandsheffing – Artikel 6 EVRM – Strafrechtelijke kwalificatie van een belasting

met conclusie van advocaat-generaal - J. Van der Fraenen| p 705
Hof van Cassatie 21 april 2022

Verzekering – Verzekeringsovereenkomst – Levensverzekering – Vlaamse Codex Fiscaliteit – Successierechten – Sommen, renten of waarden – Artikel 22 WLVO (art. 77 W.Verz.) – Artikel 119 WLVO (art. 183 W.Verz.) – Artikel 120 WLVO (art. 184 W.Verz.) – Beding ten behoeve van derden – Aangewezen begunstigde – Schenking van alle rechten uit de verzekeringsovereenkomst – Verzekeringnemer – Partij bij de overeenkomst

met conclusie van advocaat-generaal - J. Van der Fraenen| p 710
Raad van State 29 juni 2022

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Evaluatiecommissie IGO – Beslissing tot niet-afleveren van het attest van welslagen van de gerechtelijke stage – Onvoldoende voor menselijke en persoonlijke gedragskenmerken – Tekortschieten op één zwaarwichtig criterium volstaat voor negatieve eindevaluatie – Menselijke en persoonlijke gedragskenmerken cruciaal voor functioneren magistraat

p 713
Hof van Beroep Gent 16 juni 2020

Erfbelasting – Algemene en specifieke antimisbruikbepalingen – Wijziging huwelijksvermogensstelsel naar stelsel van scheiding van goederen – Asymmetrische verdeling gemeenschappelijke goederen tussen echtgenoten bij leven – Overbedeling langstlevende echtgenoot – Ledigen gemeenschappelijk vermogen – Bewijs – Eventueel vruchtgebruik

p 713
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen 06 april 2020

1. Onrechtmatige daad – Aansprakelijkheid – Gebrekkige zaak – Gebrek – Aanwezigheid van mazout op wegdek niet afkomstig van bij het ongeval betrokken voertuig – Beoordeling van normale dan wel abnormale gesteldheid van een zaak – Vergelijking met model van de zaak – 2. Verzekering – Motorrijtuigen – Gemeen­schappelijk Motorwaarborgfonds – Vergoedingsplicht als motorrijtuig dat de schade heeft veroorzaakt, niet kan worden geïdentificeerd – Enkel volledige tijdelijke invaliditeit

p 717