Jaargang 87 nummer 14 van 02 december 2023

Artikelen

Achterstallen van kinderalimentatie door retroactieve herziening EOT

J. Tanghe|p 522

Rechtspraak

Hof van Cassatie 07 september 2023

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Berusting – Stilzwijgende berusting – Strikte interpretatie

met noot| p 532
Hof van Cassatie 26 mei 2023

1. Huur – Huurprijs – Herziening én indexering op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst – Toepassing van artikel 1728bis oud BW – 2. Huur – Overmacht – Tenietgaan van het gehuurde goed – Onmogelijkheid om het huurgenot te verschaffen – Toepassing van artikel 1722 oud BW – Tijdelijke onmogelijkheid – Schorsing van de wederzijdse verbintenissen

met noot van - J. del Corral, M. de Potter de ten Broeck| p 532
Hof van Cassatie 12 mei 2023

Alimentatie – Echtscheiding – Vordering tot afschaffing dan wel vermindering – Taak van de rechter

met noot| p 539
Hof van Cassatie 21 maart 2023

Voorlopige hechtenis – Handhaving – Feiten gepleegd in een toestand van geestesstoornis – a) Beoordeling – Taak van het onderzoeksgerecht – b) Rechtmatigheid van de voorlopige hechtenis

met noot| p 540
Hof van Cassatie 19 december 2022

Echtscheiding – Echtscheiding door onderlinge toestemming – Familierechtelijke overeenkomst – Wijziging – Criteria – Kinderalimentatie – Retroactiviteit

met noot| p 540
Hof van Cassatie 19 december 2022

1. Echtscheiding – Echtscheiding door onderlinge toestemming – Familierechtelijke overeenkomst – Wijziging – Criteria – Kinderalimentatie – 2. Alimentatie – Ouders tegnover kind – Taak van de familierechter – Vermelding en verwerking van de wettelijke parameters – Vordering tot herziening van een geldende regeling

met noot| p 540
Hof van Cassatie 16 december 2022

Echtscheiding – Echtscheiding door onderlinge toestemming – Familierechtelijke overeenkomst – Wijziging – Criteria – Verblijfsregeling

met noot| p 541
Hof van Cassatie 14 oktober 2021

Contract – Voorwaardelijke verbintenis – Ontbindende voorwaarde – Potestatieve voorwaarde – Inbreng onder optionele ontbindende voorwaarde

met noot| p 541
Hof van Cassatie 16 maart 2021

1. Voorlopige hechtenis – Handhaving – Beoordeling – Aangehoudene die is opgesloten ingevolge een eerdere interneringsmaatregel – Recidive- of vluchtgevaar in het licht van de concrete opsluitingsomstandigheden van de geïnterneerde – 2. Internering – Mogelijkheid van voorlopige hechtenis van een geïnterneerde persoon

met noot| p 541
Raad van State 17 maart 2023

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Tucht – Ontslag van ambtswege – Burgerlijkepartijstelling tuchtoverheid – 1. Onpartijdigheid – Verhouding burgerlijkepartijstelling en tuchtprocedure – 2. Zwijgrecht – Vrije uitoefening zwijgrecht in de tuchtprocedure – Tuchtfeiten objectief vastgesteld – Belang bij het middel

p 542
Hof van Beroep Gent 27 april 2023

Rechten van de mens – Vrijheid van godsdienst – Actieve onderwijsvrijheid – Examen op religieuze rustdag

p 542
Hof van Beroep Antwerpen 26 april 2022

1. Testament – Interpretatie – Bijzonder legaat – Appartement – Toebehoren – Garage – 2. Testament – Interpretatie – Recht van bewoning voor de bijzondere legataris – Gevolg – Verkoop van het vastgoed door de algemene legataris

p 550
Burgerlijke Rechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Dendermonde 03 februari 2022

Vereffening en verdeling – Gerechtelijke vereffening-verdeling – Procedure – Notaris-vereffenaar – Eerdere professionele relatie tussen de notaris-vereffenaar en een van de deelgenoten – Schijn van partijdigheid – Gevolg – Vervanging met terugwerkende kracht tot de aanwijzing als gerechtelijke opdrachthouder

p 552

Kanttekeningen

Duurzaamheid en de civiele rechtspleging. Kanttekening bij het Belgisch burgerlijk procesrecht

A. M. Wilmot

Wetgeving in kort bestek

  • Onderwijs – Leersteun – Klokkenluiders – Lerarenambt – Onderwijsdoelen p 559
  • Wonen in eigen streek p 559
  • Vlaams vrijwilligersbeleid p 559
  • Justitie – Gerechtelijk Wetboek p 560
  • Nieuw Brussels Gemeentelijk Kieswetboek p 560
  • Gezondheid p 560
  • Gendergerelateerde dodingen – Feminicides – Bestrijding – Preventie p 560