Vreemdelingenwet – Inspanningen tot integratie – Integratiebereidheid – Nieuwkomersverklaring – Strafrechtelijk verleden

Bij de wet van 18 december 2016 werd in de Vreemdelingenwet een algemene verblijfsvoorwaarde opgenomen die betrekking heeft op de inspanningen tot integratie en die met name de invoering van een nieuwkomersverklaring omvat. Met het arrest nr. 126/2018 van 4 oktober 2018 vernietigt het Hof de bepaling die toelaat om bij de beoordeling van de integratiebereidheid rekening te houden met Ā«het strafrechtelijk verledenĀ» van de vreemdeling. Het Hof verwerpt de overige grieven, die betrekking hebben op de bevoegdheid van de federale wetgever, het recht op toegang tot de rechter, het recht op gezinshereniging en het recht om zijn overtuigingen niet kenbaar te maken. Het Hof formuleert wel enkele voorbehouden van interpretatie.

p 840 | 126/2018 | | Grondwettelijk Hof