Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Milieu – Mobiliteit – Lage-emissiezones

De ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 7 december 2017 tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing voorziet in de mogelijkheid van permanente lage-emissiezones op het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Met het arrest nr. 37/2019 van 28 februari 2019 verwerpt het Grondwettelijk Hof het beroep tot vernietiging van deze ordonnantie. De grieven waren afgeleid uit een schending van de bevoegdheidsverdelende regels en van verschillende grondrechten, waaronder het eigendomsrecht.

p 1360 | 37/2019 | | Grondwettelijk Hof