Aasgierfondsen – Beperking activiteiten – Eigendomsrecht – Unierecht – Toegang tot de rechter

Met het arrest nr. 61/2018 van 31 mei 2018 verwerpt het Grondwettelijk Hof het beroep tot vernietiging van de wet van 12 juli 2015 teneinde de activiteiten van de aasgierfondsen aan te pakken. Die wet heeft volgens de parlementaire voorbereiding tot doel de activiteit te bestrijden van «investeringsfondsen die voor een spotprijs staatsobligaties of schulden van Staten afkopen; vervolgens leiden zij een gerechtelijke procedure in en verplichten die Staten ertoe de nominale waarde (het oorspronkelijke bedrag van de schuld) uit te betalen welke die obligaties of schuldvorderingen hadden op het moment dat ze werden uitgegeven, vermeerderd met de achterstallige rente». De wet houdt geen schending in van het gelijkheidsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel, het eigendomsrecht, het Unierecht of het recht op toegang tot de rechter.

p 319 | 61/2018 | | Grondwettelijk Hof