Familierechtbank – Voorlopige maatregelen – Verstoorde verstandhouding – Feitelijk samenwonenden

Art. 1253ter/5 Ger.W. biedt de familierechtbank de mogelijkheid voorlopige maatregelen te nemen indien de verstandhouding tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden ernstig verstoord is. In het arrest nr. 69/2018 van 7 juni 2018 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat die bepaling geen schending inhoudt van de artt. 10 en 11 Gw. in zoverre zij enkel echtgenoten en wettelijk samenwonenden beoogt en niet feitelijk samenwonenden die sinds meer dan twaalf jaar een levensgemeenschap vormen. De wetgever kon redelijkerwijs ervan uitgaan dat de feitelijk samenwonenden bewust ervoor gekozen hebben niet te opteren voor een van de twee wettelijk geregelde vormen van samenleven, het huwelijk en de wettelijke samenwoning.

p 319 | 69/2018 | | Grondwettelijk Hof