Ziekenhuizen – Programmatie – Overgangsregeling

Met het arrest nr. 1/2019 van 23 januari 2019 verwerpt het Grondwettelijk Hof het beroep tot vernietiging van de artt. 24 tot 27 van de programmawet van 25 december 2016. Die bepalingen beogen een tijdelijke bevriezing van het aantal ziekenhuisbedden en van een aantal medische investeringen in de ziekenhuizen. De middelen waren afgeleid uit een schending van de bevoegdheidsverdelende regels, van het beginsel van de federale loyauteit, van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie en van het wettigheidsbeginsel.

p 1159 | 1/2019 | | Grondwettelijk Hof