Afstamming – Vordering tot onderzoek naar vaderschap – Medisch begeleide voortplanting

In het arrest nr. 19/2019 van 7 februari 2019 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat art. 332quinquies, ยง 3 BW de artt. 10, 11 en 22 Gw. schendt in zoverre het de gerechtelijke vaststelling verhindert van het vaderschap van de man die de medewensouder is en wiens wensouderschap heeft geleid tot de geboorte van een kind dat is verwekt met behulp van een techniek van exogene medisch begeleide voortplanting.

p 1160 | 19/2019 | | Grondwettelijk Hof