Inlichtingenmethoden – Privéleven – Passieve kennisgeving – Observatie

Met het arrest nr. 41/2019 van 14 maart 2019 vernietigt het Grondwettelijk Hof art. 2, § 3, van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen en veiligheidsdienst, zoals ingevoegd bij art. 4, 4°, van de wet van 30 maart 2017. Bij ontstentenis van een actieve kennisgeving is de mogelijkheid voor de rechtzoekenden die het voorwerp hebben uitgemaakt van een methode van geheim toezicht om toegang te hebben tot een jurisdictioneel orgaan teneinde de wettigheid ervan te betwisten, immers louter theoretisch. Het Hof verwerpt de overige grieven tegen de wijzigingswet van 30 maart 2017, die betrekking hadden op het toepassingsgebied van de observatiemethode en het gebruik daarbij van mobiele camera’s.

p 1480 | 41/2019 | | Grondwettelijk Hof