Verkeersovertredingen – Alcoholslot – Categorieën van voertuigen – Professioneel gebruik

In het arrest nr. 202/2019 van 12 december 2019 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat de wettelijke verplichting om het alcoholslot op te leggen voor de voertuigcategorie waarmee de overtreding werd begaan, niet discriminerend is. De wetgever mocht ervoor kiezen om aan de rechter enkel de mogelijkheid te bieden om rekening te houden met de professionele behoeften van de betrokken persoon wanneer het gaat over andere voertuigcategorie├źn. Een dergelijk onderscheid is pertinent, aangezien het alcoholslot een beperking vormt op de geldigheid van het rijbewijs. De wetgever mocht van oordeel zijn dat minstens voor de voertuigcategorie waarmee de overtreding werd begaan, moet worden voorkomen dat de verkeersveiligheid opnieuw in het gedrang wordt gebracht. Ook zal de persoon nog steeds voor professionele doeleinden gebruik kunnen maken van de voertuigcategorie waarmee de overtreding werd begaan, op voorwaarde dat een alcoholslot is ge├»nstalleerd in het voertuig.

p 960 | 202/2019 | | Grondwettelijk Hof