Erkende erediensten – Plaatselijke geloofsgemeenschappen – Waals Gewest – Registratie – Erkenning

In arrest nr. 203/2019 van 19 december 2019 is het Grondwettelijk Hof van oordeel dat het Waalse decreet van 18 mei 2017 betreffende de erkenning en de verplichtingen van de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten in overeenstemming is met de regels over de verdeling van de bevoegdheden tussen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten, behalve de ingestelde registratieprocedure voor de plaatselijke geloofsgemeenschappen van erediensten die niet door de federale overheid zijn erkend. Het Hof is daarenboven van oordeel dat het decreet niet discriminerend is en dat het de vrijheid van godsdienst en eredienst niet schendt. Verschillende VZW’s die instellingen verenigen belast met het beheer van de temporaliën (d.w.z. de goederen en inkomsten) van de islamitische eredienst, hadden een beroep tot vernietiging ingesteld.

p 960 | 203/2019 | | Grondwettelijk Hof