Waals Gewest – Publifin-decreet – Intercommunales – Toezicht – Bevoegdheidsverdeling

In het arrest nr. 9/2020 van 16 januari 2020 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat het decreet van het Waalse Gewest van 29 maart 2018 «tot wijziging van het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisering met het oog op een sterker bestuur en een sterkere transparantie in de uitvoering van de openbare mandaten in de lokale en bovenlokale structuren en hun filialen» de bevoegdheid van de federale wetgever inzake controle op de verzekeringsondernemingen schendt, doordat het die ondernemingen aan diverse controles onderwerpt (eensluidend advies, toezicht, mogelijkheid om een bijzondere commissaris aan te wijzen) wanneer een intercommunale of één van haar filialen een participatie van meer dan 50 % in die ondernemingen bezit. Daarenboven houdt het decreet, door een tweevoudig alternatief criterium in aanmerking te nemen om de vennootschappen aan te wijzen die aan de regelgeving ervan zijn onderworpen, een territoriale bevoegdheidsoverschrijding in.

p 1319 | 9/2020 | | Grondwettelijk Hof