Gemeentewegendecreet – Vordering tot schorsing – Verwerping

Met het arrest nr. 21/2020 van 6 februari 2020 verwerpt het Grondwettelijk Hof de vordering tot schorsing van het decreet van het Vlaamse Gewest van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen. Dat decreet voert een uniform juridisch statuut in voor alle wegen waarvan de gemeente de beheerder is, met als bedoeling de versnipperde bestaande regelgeving inzake gemeentewegen te harmoniseren en te moderniseren. De verzoekende partij is reeds gedurende enkele jaren betrokken in een juridisch conflict met een gemeente over de wijziging van een gemeenteweg. Zij doet weliswaar blijken van het vereiste belang, maar toont niet aan dat de onmiddellijke toepassing van het bestreden decreet haar een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. Over de grond van het beroep zal het Hof later uitspraak doen. Inmiddels is nog een ander beroep tot vernietiging van hetzelfde decreet ingesteld, door o.a. de VZW Landelijk Vlaanderen.

p 1320 | 21/2020 | | Grondwettelijk Hof