Antarctica – Territoriale bevoegdheid – Vergunningsplicht – Sanctieregeling

Met het arrest nr. 57/2020 van 7 mei 2020 verwerpt het Grondwettelijk Hof het beroep tot vernietiging, ingesteld door de Internationale Pool Stichting, van de wet van 21 juli 2017 betreffende de milieubescherming en de regulering van de activiteiten op Antarctica onder de rechtsbevoegdheid van Belgiƫ. Die wet voorziet in de uitvoering, in het Belgische recht, van de bepalingen van de internationale verdragen waarbij Belgiƫ partij is en die betrekking hebben op Antarctica, de bescherming van het Antarctisch milieu en de begeleiding van de activiteiten die daar worden uitgevoerd. De middelen hadden betrekking op de (territoriale) bevoegdheidsverdeling, het gelijkheidsbeginsel inzake de vergunningsplicht en het wettigheidsbeginsel en het non bis in idem-beginsel inzake de sanctieregeling.

p 120 | 57/2020 | | Grondwettelijk Hof