GAS-boete – Mogelijkheid tot het opleggen van de boete met uitstel van tenuitvoerlegging – Onmogelijkheid tot het verlenen van de opschorting van de uitspraak

Bij arrest van 14 september 2020 (AR nr. C.19.0161.F) vernietigde het Hof van Cassatie een vonnis van de politierechtbank omdat deze laatste had geoordeeld dat de mogelijkheid om een straf met uitstel van tenuitvoerlegging op te leggen, niet van toepassing is op een gemeentelijke administratieve sanctie. Een gemeentelijke administratieve sanctie kan immers worden opgelegd met uitstel van tenuitvoerlegging, dit in tegenstelling tot de opschorting van de uitspraak van de veroordeling, die niet van toepassing is op gemeentelijke administratieve sancties. Het arrest sluit zich aldus aan bij het antwoord op de prejudiciƫle vraag die het Hof aan het Grondwettelijk Hof had gesteld en die werd beantwoord bij arrest nr. 56/2020 van 23 april 2020 (RW 2020-2021, 120).

p 440 | AR nr. C.19.0161.F | | Hof van Cassatie