Gerechtelijk recht – Balie – Tucht – Taal van de procedure – Samenstelling van de Tuchtraad

In arrest nr. 59/2021 van 22 april 2021 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat artikel 457bis van het Gerechtelijk Wetboek een schending inhoudt van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in die zin geĆÆnterpreteerd dat het niet erin voorziet dat een tuchtprocedure betreffende een advocaat die is ingeschreven bij de balie te Eupen integraal in het Duits verloopt. Het gelijkheidsbeginsel vereist daarentegen niet dat alle leden van de tuchtrechtelijke instantie het Duits beheersen, voor zover de Duitstalige verklaringen en de essentiĆ«le stukken in het Frans worden vertaald.

p 1640 | 59/2021 | | Grondwettelijk Hof