Geneeskunde – Erkende niet-conventionele praktijken – Registratie – Bevoegdheidsverdeling

In arrest nr. 109/2021 van 15 juli 2021 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat de beoefenaren van activiteiten in de gezondheidszorg die niet in de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, worden geregeld, niet onder het begrip “gezondheidszorgberoepen” in de zin van art. 5, § 1, I, eerste lid, 7°, a), van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen vallen. De registratie van de beoefenaren van de niet-conventionele praktijken (homeopathie, chiropraxie, osteopathie en acupunctuur) die afzonderlijk geregeld worden in de wet van 29 april 1999 betreffende de niet conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen en niet in de gecoördineerde wet van 10 mei 2015, is derhalve een federale bevoegdheid gebleven.

p 40 | 109/2021 | | Grondwettelijk Hof