Driejaarlijkse prijs van het Antwerps notariaat

Het Antwerps Notariaat is verheugd mee te delen dat het voor de twintigste maal zijn Driejaarlijkse Prijs organiseert, die zal toegekend worden aan de auteur(s) van een werk dat aan volgende voorwaarden voldoet:

– een onuitgegeven manuscript of een na 1 januari 2019 gepubliceerde verhandeling;

– indien het een proefschrift betreft, moet het reeds beoordeeld zijn;

– het moet een grondige studie vormen;

– een oorspronkelijk karakter vertonen;

– bijdragen tot de ontwikkeling van de rechtswetenschap;

– van nut zijn voor het Belgisch notariaat;

– en in het Nederlands opgesteld zijn.

De keuze van het onderwerp is vrij.

De winnaar van de prijs ontvangt 4.000 euro.

De werken moeten vóór 31 december 2021 in minstens drie, doch bij voorkeur zes, exemplaren bezorgd worden aan de Kamer van Notarissen, Koningin Elisabethlei 10 te 2018 Antwerpen, waar men ook het volledige reglement kan bekomen (kamer@notarissen-antwerpen.be).

p 308 | |