Vooraf betaalde belkaart – Privacy – Persoonsgegevens – Identificatiegegevens

De wet van 1 september 2016 schaft de anonimiteit van vooraf betaalde belkaarten af en maakt de identificatie van de eindgebruiker van een vooraf betaalde belkaart mogelijk op basis van de online banktransactie waarmee zij is aangekocht. Met arrest nr. 158/2021 van 18 november 2021 verwerpt het Hof grotendeels het beroep tot vernietiging van die wet, zij het onder voorbehoud van enkele interpretaties. Het Hof vernietigt enkel de bestreden wet in zoverre zij het aan de Koning overlaat te bepalen welke identificatiegegevens worden verzameld en verwerkt en welke identificatiedocumenten in aanmerking komen. De gevolgen van de vernietigde bepaling worden evenwel gehandhaafd tot de inwerkingtreding van een wettelijke regeling die deze identificatiegegevens en identificatiedocumenten opsomt. De handhaving geldt uiterlijk tot 31 december 2022.

p 768 | 158/2021 | | Grondwettelijk Hof