Faillissement – Verschoonbaarheid – Gevolgen – Herstel van schade als gevolg van misdrijf begaan door gefailleerde

Krachtens artikel 82 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 heeft de verschoonbaarheid geen gevolgen voor twee soorten schulden: de onderhoudsschulden en de schulden die voortvloeien uit de verplichting tot herstel van de schade verbonden aan het overlijden of aan de aantasting van de lichamelijke integriteit van een persoon waaraan de gefailleerde schuld heeft. In arrest nr. 57/2022 van 21 april 2022 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat die bepaling geen schending inhoudt van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre zij ertoe leidt dat de schulden voortvloeiend uit de verplichting tot herstel van de schade die het gevolg is van een misdrijf dat wordt begaan door de gefailleerde vóór het faillissementsvonnis, wel de gevolgen van de verschoonbaarheid dienen te ondergaan, ook al dateert de beslissing van de strafrechter waarbij het misdrijf wordt vastgesteld van na de verschoonbaarverklaring.

p 1528 | 57/2022 | | Grondwettelijk Hof