Belastingen – BTW – Verlaagd tarief – Afbraak en heropbouw van gebouwen

Met arrest nr. 56/2022 van 21 april 2022 verwerpt het Grondwettelijk Hof het beroep tot vernietiging van artikel 15 van de programmawet van 20 december 2020, in zoverre het artikel 1quater, ยง 3, van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven vervangt. In het enige middel voerden de verzoekers een schending aan van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat het verlaagde btw-tarief slechts van toepassing is indien de afbraak en de heropbouw door dezelfde belastingplichtige worden uitgevoerd, maar niet indien de bestaande gebouwen door de vorige eigenaar van het betrokken kadastraal perceel zijn afgebroken en de leverancier van de nieuwbouw dus een onbebouwd kadastraal perceel heeft aangekocht.

p 1528 | 56/2022 | | Grondwettelijk Hof