Scheepvaartwetboek – Verstekelingen – Vasthouding – Beroepsmogelijkheid

Met arrest nr. 75/2022 van 9 juni 2022 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat het beroep tegen de wet van 8 mei 2019 tot invoering van het Belgisch Scheepvaartwetboek deels gegrond is. Het vernietigt artikel 2.4.4.2 van het Wetboek in zoverre het de ontscheping van vier specifieke categorieƫn van verstekelingen niet toestaat. Het betreft verstekelingen van Belgische nationaliteit of die toegelaten zijn tot verblijf in Belgiƫ, zij die om internationale bescherming verzoeken (tijdens het onderzoek van hun aanvraag), de niet begeleide minderjarige vreemdelingen en zij van wie de gezondheidstoestand een dringende medische behandeling vereist. Het Hof vernietigt hetzelfde artikel eveneens in zoverre de aan boord gehouden verstekelingen bepaalde waarborgen niet genieten, zoals de mogelijkheid om een beroep in te stellen betreffende de wettigheid van hun vasthouding of een maximumduur van vasthouding. Het verwerpt het beroep voor het overige.

p 80 | 75/2022 | | Grondwettelijk Hof