Pandemiewet – Epidemische noodsituatie – Machtiging – Maatregelen van bestuurlijke politie

De wet van 14 augustus 2021 betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie, de zogenaamde Pandemiewet, voorziet in een globaal kader voor de bestrijding van een epidemische noodsituatie. Met arrest nr. 33/2023 van 2 maart 2023 verwerpt het de beroepen tot vernietiging van die wet. Aangezien zij het aan de Koning, de minister van Binnenlandse Zaken en de gouverneurs en de burgemeesters overlaat om concreet te bepalen welke maatregelen van bestuurlijke politie moeten worden genomen om de gevolgen van de epidemische noodsituatie voor de volksgezondheid te voorkomen of te beperken, controleert het Hof enkel de bepalingen van de wet en de machtigingen die zij toekent. Het Hof oordeelt dat de wet verenigbaar is met de Grondwet. Het komt de Raad van State en de hoven en rechtbanken toe om in concreto na te gaan of een specifieke op grond van de wet genomen maatregel van bestuurlijke politie de bepalingen van de Grondwet naleeft.

p 1320 | 33/2023 | | Grondwettelijk Hof