Wapenwet – Verwerving van een wapen dat op onrechtmatige wijze voorhanden wordt gehouden – Misdrijf

Bij artikel 93, 2°, van de wet van 28 november 2021 is in de Wapenwet van 8 juni 2006 een bepaling ingevoegd waardoor het voortaan verboden is een wapen te verwerven dat in België wordt voorhanden gehouden in strijd met de Wapenwet of met haar uitvoeringsbesluiten. Met arrest nr. 18/2023 van 2 februari 2023 verwerpt het Grondwettelijk Hof het beroep tot vernietiging van dat artikel. Niets belet de persoon die een wapen wenst te verwerven om bij de overdrager de informatie, met inbegrip van de betrokken documenten, op te vragen die hem toelaat zich ervan te vergewissen dat het wapen niet op onwettige wijze voorhanden wordt gehouden. Bijgevolg kan een dergelijke persoon, voordat hij het wapen verwerft, op afdoende wijze inschatten of hij met die verwerving het bestreden verbod zal overtreden en dus wat daarvan het strafrechtelijke gevolg zal zijn.

p 1320 | 18/2023 | | Grondwettelijk Hof