Fiscale transparantie – Grensoverschrijdende constructies – Meldingsplicht – Advocaten – Beroepsgeheim

Het decreet van het Vlaamse Gewest van 26 juni 2020 voert, ter omzetting van een Europese richtlijn, een verplichting in voor intermediairs om agressieve grensoverschrijdende fiscale constructies te melden aan de bevoegde autoriteit. Met arrest nr. 111/2023 van 20 juli 2023 vernietigt het Hof dat decreet 1) in zoverre het een advocaat-intermediair belet om zich te beroepen op het beroepsgeheim wat betreft de verplichting tot periodieke melding van marktklare constructies en 2) in zoverre het een advocaat-intermediair verplicht om een andere intermediair die niet zijn cliƫnt is, te informeren. Het Hof verwerpt daarentegen de kritiek tegen de mogelijkheid voor de belastingplichtige om de advocaat-intermediair toe te staan om de meldingsplicht te vervullen. Ten slotte houdt het Hof de uitspraak aan over de andere bezwaren tegen het decreet van 26 juni 2020 in afwachting van het antwoord van het Hof van Justitie op verschillende prejudiciƫle vragen die het in een eerder arrest heeft gesteld.

p 80 | 111/2023 | | Grondwettelijk Hof